မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ တုန္႔ျပန္မႈအားရ

0

ခ်င္းအရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္မွ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ တုန္႔ျပန္မႈကို ေက်နပ္အားရမႈရိွေၾကာင္း မသန္စြမ္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕(DDI)မွ လက္ေထာက္ ဒါရိုက္တာ ဆလိုင္းေဇာဆြာက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔အသံအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔ကျပဳလုုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၄) ခ်က္တင္သြင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၀မ္းသာစြာၾကိဳဆိုေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္အေနအထားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမသန္စြမ္းေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အစိုးရကေနျပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးတာေတာ့ မရိွဘူးေပါ့ ဒါေၾကာင့္ခုလိုတင္ျပေဆြးေႏြြးႏိုုင္တာကေတာ့ ေက်နပ္မိပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ (၄)ခ်က္တြင္ ကုလသမၼဂအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး ဥပေဒအရ မသန္စြမ္းအေရးကို ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရမွအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရိွသည့္ အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္လြတ္ေတာ္မွ တိုက္တြန္းေပးရန္၊ မသန္စြမ္းအေရးကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ယက္(CCSN)၊ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ (CMN) ႏွင့္ မသန္စြမ္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔(DDI) တို႔သည္ “ အမ်ဴိးသမီးအခြင့္အေရး၊ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္သိရွိပိုင္ခြင့္၊ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိေရး’’ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ ၄ ခုျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုမွတဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ လူထုဆႏၵသေဘာမ်ားကို မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္တင္ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ တက္ေရာက္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာတြင္ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ တုန္ျ႔ပန္ခ်က္သည္ တျခားေသာ က႑ာမ်ားထက္ အားရေက်နပ္မႈ ရွိသည္ဟု အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ဒါရိုက္တာ ဆလိုင္းေရာဘတ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ မသန္စြမ္းသူ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျပည္နယ္အဆင့္တြင္ရိွေနေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာမွ အေရးတယူမရိွခဲ့ေၾကာင္း ဆလိုင္းေဇာဆြာက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာမူထန္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေတာ္ေလးစိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ဒီကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ထဲကရိွတဲ့ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို တာ၀န္ေပးမလား ဒါမွမဟုတ္ရင္အသစ္ပဲ ဖြဲ႔မလား၊ လုပ္ၾကမလား ဆိုျပီးလုပ္ေနၾကတာ” ဟု ေျပာသည္။

မသန္စြမ္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕(DDI) သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူစြာ အမ်ားႏွင့္တန္းတူ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရးစသည္တို႔ကို အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply