ဒုသမၼတထံ တင္ျပမည့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမစာရင္း ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိ

0

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူထံ တင္ျပမည့္ ကေလးၿမဳိ႕နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံမည့္စာရင္းမွာ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေန သည့္အတြက္ ယာယီရပ္နားထားေၾကာင္း ခရိုင္အဆင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္သက္ဝင္းက ေျပာသည္။

ျပန္လည္အပ္ႏွံမည့္ လယ္ယာေျမစာရင္း ျပဳစုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ေျခတြင္ အနည္းငယ္လႊဲမွားမႈမ်ားရိွေနျပီး ျပန္လည္စိစစ္ဖို႔လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းအစီစဥ္ကို ျမိဳ႕နယ္ ခရိုင္အဆင့္မွာရိွသည့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္္ေဆးေ

ရးေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ေပးရမယ့္ လူစာရင္းက နာမည္စာရင္းေတြကြဲလႊဲမႈရိွုတယ္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ကေနၿပီးေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲကိုအဆင့္ဆင့္တင္ျပခ်က္နဲ႔ သမၼတခရီးစဥ္မွာေပးရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီအစီအစဥ္ကိုယာယီရပ္နားထားတယ္။” ဟုအထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြက္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးျမိဳ႕သိုု႔ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code