ျပည္ပ၀က္ တင္သြင္းခြင့္ မီဇိုရမ္အစိုးရပိတ္ပင္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာမီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္းျပည္ပဝက္မ်ားတင္သြင္းမႈကိုႏွစ္လခန္႕ေခတၱပိတ္ပင္ေၾကာင္းမီဇိုရမ္ျပည္နယ္ၿမဳိ႕ေတာ္အိုက္ေဇာလ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးကေျပာသည္။ 

ယခုလိုျပည္ပမွဝင္လာေသာဝက္မ်ားတင္သြင္းမႈႏွစ္လခန္႕ပိတ္ပင္ရျခင္းမွာမီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္းPorcine Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS) ေခၚဝက္ေရာဂါျပန္႕ႏွံ႕မႈေၾကာင့္စားသံုးသူျပည္သူမ်ားအခက္အခဲမရွိေစရန္ဟုမီဇိုရမ္ေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာThe Aizawl Post တြင္ေဖာ္ျပသည္။ 

Animal Husbandry and Veterinary (AH & Vety) ၏မွတ္တမ္းျပဳစုခ်က္အရယခုႏွစ္အတြင္းဝက္ေရာဂါေၾကာင့္ဝက္၃၁၄၁အေကာင္ေရေသဆံုးၿပီးဝက္နာေရာဂါရွိသူဝက္အေကာင္ေရ၇၁၂၂ေကာင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္အဆိုပါေသဆံုးသည့္ဝက္အနက္၁၂၄၀အေကာင္ေရမွာၿမိဳ႕ေတာ္အိုက္ေဇာလ္ခရိုင္အတြင္းရွိဝက္မ်ားျဖစ္သည္ဟုထပ္မွန္ေဖာ္ျပသည္။ 

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS) ႏွင့္Classical Swine Fever (CSF) ေခၚဝက္ေရာဂါႏွစ္မ်ဳိးျပန္႕ႏွံ႕သည္ဟုသိရၿပီးေသဆံုးသြားသည့္ဝက္မ်ားမွာမ်ားေသာအားျဖင့္PRRS ဝက္ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ 

အဆိုပါဝက္ေရာဂါမ်ားသည္အလြယ္တကူကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ေရာဂါမျပန္႕ႏွံ႕ေအာင္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွတားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကိုျပည္သူမ်ားမွလိုက္နာျခင္းမရွိပါကတည္ဆဲဥေပဒအရအမႈဖြင့္အေရးယူသြားမည္ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply