အိႏိၵယနယ္နိမိတ္ တစ္လက္မေတာင္ အပဲ့မခံဟု အိႏိၵယ ္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေျပာ

0

အိႏိၵယႏိ္ုင္ငံမဏိပူရ္ျပည္နယ္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္းျခားထားသည့္နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူသည့္ေနရာကိုအျမန္ဆံုးေျဖရွင္းသြားရန္ႏွင့္အိႏိၵယအေနျဖင့္မိမိပိုင္နက္နယ္နိမိတ္ကိုတစ္လက္မေတာင္အပဲ့ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းအိႏိၵယႏိုင္ငံျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးKiren Rijiju ကေျပာသည္။ 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးKiren Rijiju ကႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္နယ္နိမိတ္ျပႆနာကိုStakeholder မ်ားနဲ႕ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ဆက္လက္ေျဖရွင္းသြားမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းမီဇိုရမ္ေဒသထုတ္သတင္းစာVanglainiတြင္ေဖာ္ျပသည္။ 

ေျမတိုင္းဌာနဦးစီးအရာရွိA. Tombiakanta သည္နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူသည့္ေနရာမ်ားကိုကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္(၈၁) သည္အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္Kwatha Khunou ေက်းရြာ(မဏိပူရ္ျပည္နယ္ဘက္) ၃ကီလိုမီတာအကြာအိႏိၵယေျမပိုင္နက္ဘက္သို႔စိုက္ထူထားသည္ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

အဆိုပါနယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္(၈၁) အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္မဏိပူဘက္၃ကီလိုမီတာအကြာတြင္စိုက္ထူးျခင္းကိုလည္းForeign Ministry မ်ားကဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လကုန္ပိုင္းကျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးKiren Rijiju သည္မဏိပူျပည္နယ္ကိုသြားေရာက္ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၿပီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code