ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ ေထာက္ပံ့မႈအစီစဥ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္နွင့္ ၎ တို႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္ အသက္ ၂ နွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား လစဥ္ေထာက္ပ့ံသည့္အစီစဥ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇြန္လကစတင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ျဖင့္ ဆက္လက္အေထာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္မင္းထန္ကေျပာသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈနွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ (LIFT) ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လကစတင္ၿပီး တစ္လ က်ပ္ေငြ ၁၅၀၀၀ ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေထာက္ပံ့ေပးမႈအစီစဥ္သည္ ၂ ႏွစ္စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ ဆက္လက္ပ့ံပိုးေပးသြားမည္ဟု လူမႈေရး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

“၂ ႏွစ္ၿပီးတာနဲ႔ ႏုိ္င္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြနဲ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ဆိုၿပီး MoU ထဲမွာေရးထားတယ္၊ အခုလည္း ဘတ္ဂ်တ္ေတာ့ အၾကမ္းဆြဲထားတယ္ ၂၀၁၉ ဇြန္လကေန စၿပီးလုပ္ရမွာ’’ ဟု ၀န္ႀကီးေပါင္လြန္မင္းထန္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ား ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈအစီစဥ္အတြက္ LIFT အဖြဲ႔မွ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္း ေထာက္ပံ့ ေပးထားသည္ဟု သိရသည္။

ယခုအစီစဥ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အက်ဴိးရွိေၾကာင္း၊ ေရရွည္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု လူမႈေရး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

“ ခုက်ေနာ္တို႔ေထာက္ပံ့တာ ၆ ႀကိမ္ရွိၿပီးေပါ့ေနာ္ အဲဒီအတြင္းမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ့ကို ေကာင္းတယ္လို႔ Feedback ေပးတဲ့လူေတြရွိပါတယ္၊ က်ေနာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ဒီဟာကေတာ့ အက်ဴိးရွိမယ္ ဒါေပမယ့္ ေတာက္ေလွ်ာက္သြားမွ ပဲ မိခင္ေတြ၊ ကေလးေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေထာက္ပံ့ႏုိင္မွပဲ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ဆိုရ အက်ဴိးရလာဒ္ေတြကေတာ့ ထြက္လာမွာေပါ့ေနာ္” ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ အသက္(၂) ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ စုစုေပါင္း (၂၀၆၀၀) ကို တစ္လ တစ္ေသာင္းခြဲႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Chin MCCT Baseline Report ျဖန္႔ခ်ီေရးအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ၀န္ႀကီးေပါင္လြန္မင္းထန္ကိုယ္တို င္တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code