မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္းမီဇိုရမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ 

0

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ယခင္ကထက္မူးယစ္ေဆး၀ါးေပါမ်ားလာသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္းမီဇိုရမ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ကေျပာသည္။ 

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္သံုးစြဲမႈသိသိသာသာျမင့္တက္လာသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍မီဇုိရမ္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ပူးလာလ္ထန္ေဟာလ္လာ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္စက္တင္ဘာလ၇ရက္ေန႔ကမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးState Level Core Committee အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၾကၿပီးခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းရွာေဖြရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူးသျဖင့္ဘိန္းျဖဴတင္သြင္းသည့္လမ္းေၾကာင္းမွာအိႏိၵယ-ျမန္မာအမွတ္(၂) ရိ- ဇိုေခါထာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရန္မီဇိုးလူငယ္အသင္းႏွင့္ကေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္အထက္ခ်င္းတြင္းလူငယ္မ်ားကြန္ယက္တို႔ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကနားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 

မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရးအတြက္မီဇိုရမ္အစိုးရအေနျဖင့္ရူပီးသိန္း၂၀၀လ်ာထားသည္ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code