ကေလးတကၠသိုလ္ေျမေနရာတိုင္းတာမႈအေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း (၃၀) ေက်ာ္ကန္႔ကြက္

0

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းဧရိယာအတြင္းမွ ေျမဧက (၃၀၀) ေက်ာ္ကို ကေလး တကၠသိုလ္ေျမေနရာအျဖစ္လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမႈအေပၚ အရပ္ဖက္လူ မႈအဖြဲ႔အစည္း (၃၉) ဖြဲ႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္လိုက္ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔ကစ၍ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမွ ကေလးတကၠသိုလ္နယ္ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္အတြက္ ႀကိဳးဝိုင္းေတာေျမအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမဧရိယာ ၃၀၈ ဒသမ ၅၆ ဧကကို ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွမ်ဳိး၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေျမတိုင္း-၄ ဦးဆြင္းခန္႔စိန္၊ ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ တာဝန္ခံ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က ကြင္းဆင္းတုိင္းတာခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ခ်င္းေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စက္တင္ဘာ (၁၇) ရက္ေန႔က ကေလးၿမိဳ႕ Youth Center ခန္းမတြင္ သတင္းစာရွင္းပြဲတစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္ လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရးျဖစ္ကာလတြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူမ်ဴိးေရးမုန္းတီးေရးအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားမလုပ္ၾကရန္ ႏွင့္ ကေလးတကၠသိုလ္အျဖစ္မွ နဂိုမူလအမည္ျဖစ္ေသာ ခိုင္ကမ္းတကၠသိုလ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရန္ အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ရပ္ရြာျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ GS mang က “ ပထမရည္ရြယ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သမိုင္းကိုျပန္လွန္ခဲ့လို႔ရပါတယ္ ခ်င္းျပည္နယ္က တကၠသိုလ္မရိွဘူး ေကာလိပ္လည္းမရိွဘူး အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္နဲ႔လည္းက်တယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေလးကေဘာ္ေဒသဖက္က ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကလည္း ပညာသင္ယူလို႔ရမယ္ ေတာင္ေပၚဘက္က ခ်င္းျပည္သူေတြကလည္း လာေရာက္ျပီးေတာ့သင္လို႔ရမယ့္ေနရာမ်ိဳး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခ်င္းျပည္နယ္အပိုင္ထဲက ေျမျပန္႔ေဒသမွာ တည္ေဆာက္က်မယ္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သူတို႔ ပထမက ခိုင္ကမ္းျမိဳ႕အမည္နဲ႔ စျပီးေဆာက္ခဲ့တာပါ၊ ခိုင္ကမ္းေကာလိပ္ကေနတဆင့္ ခ်င္းေကာလိပ္ကိုေျပာင္းလာပါတယ္ ေနာက္တဆင့္ ဖြင့္ပြဲနားနွီးခါက်မွ ကေလးေကာလိပ္ဆိုျပီး အမည္တပ္ေျပာင္းလိုက္တာရိွပါတယ္ ဆိုေတာ့ အာဏာရွင္ေခတ္ျဖစ္တဲ့ခါၾကေတာ့ ျပည္သူလူထုမွာလည္း ၾကိဳျပီးသိလိုက္ရတာမရိွဘူး ျပန္ေဆြးေႏြးလို႔ ျပန္ေတာင္းဆိုလို႔ရတဲ့ေခတ္မရိွေတာ့ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ကေလးတကၠသိုလ္နာမည္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခိုင္ကမ္းတကၠသိုလ္္နာမည္အျဖစ္နဲ႔ေတာ့ ရေအာင္ရတဲ့လမ္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္နည္းလမ္နဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုလုပ္ရွားမႈေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္ၾကိဳးစားရပါမယ္ ဒါကကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ နဂုိမူလကိုေဖာ္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

ကေလးတကၠသိုလ္နယ္ေျမသည္ စုစုေပါင္း (၃၅၈) ဧကရွိသည့္အနက္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမွ ကေလးတကၠသိုလ္နယ္ေျမအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းအသံုးျပဳရန္ ႀကိဳး၀ုိင္းေတာေျမအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္သည့္ (၃၀၈.၅၆) မွာ ကေလးတကၠသုိလ္အတြက္ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားမရွိေသးသျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကေလးတကၠသိုလ္က ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္သို႕ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ တုိ္္င္းတာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ စိုက္၊ေမြး၊သစ္ေတာ၀န္ၾကီး ဦးမန္ဟင္းဒါလ္မွ “ ဒါကနယ္နမိတ္ကိစၥျဖစ္တယ္ နယ္နိမိတ္ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုကေနျပီးေတာ့ ျပန္လည္ျပီးေတာ့ မွတ္တိုင္ေတြ ဘုတ္တိုင္ေတြျပန္လုပ္ဖို႔တင္ျပထားတယ္ ကေလးတကၠသိုလ္က ဒါကို ေျမလႊဲကိစၥ၊ ဂရမ္ကိစၥလုပ္ခ်င္ရင္ ဒါကလည္း ကေလးတကၠသိုလ္က တိုက္ရိုက္လုပ္လို႔မရဘူး ျပည္ေထာင္စုကေနျပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကို ညွိႏိႈင္းၿပီးလာေဆာင္ရြက္မွ တရား၀င္ျဖစ္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအၾကား မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ နယ္နိမိတ္အေရးကို သမုိင္းေၾကာင္းမွန္ႏွင့္ အညီ မွန္ကန္တိက်စြာ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲၿပီးမွသာလ်င္ လက္ရွိ ကေလးတကၠသိုလ္ပိုင္ေျမေနရာ ဂရမ္ေရးဆြဲမႈကိုေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code