မီဇိုရမ္တြင္ HIV ေရာဂါရွိသူ ဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

0

ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႕ထိစပ္ေနေသာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၏ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရ (၁၁) သိန္းရွိရာမွ HIV ေရာဂါပိုးရွိသူ ဦးေရ (၁၈၀၈၁) ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းမွာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ လူဦးေရအရ HIV ေရာဂါပိုးရွိသူ တစ္ရာမွာ ၁.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ယခုလို HIV ေရာဂါကူးစက္တိုးပြားလာျခင္းမွာ ကြန္ဒုံး (condom) မပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ မီဇိုရမ္ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ The Aizawl Post တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ HIV Estimations 2017 Technical Report ၏ ေသြးစစ္ေဆးခ်က္အရ မီဇိုရမ္သည္ တစ္ရာမွာ ၂.၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ HIV ေရာဂါရွိသည့္ အမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး မဏိပူျပည္နယ္ ႏွင့္ နာဂလဲန္ျပည္နယ္တို႕က ေနာက္က လုိက္လာ ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၈ ၾသဂုဏ္လအထိ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း HIV ေရာဂါကူးစက္မႈအမ်ားဆံုးမွာ လိင္ဆက္ဆံ ျခင္းမွျဖစ္ၿပီး ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ (ေဆးထိုးအပ္) မွ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မိခင္မွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ လိင္တူ ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ AIDS ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ Mizoram State AIDS Control Society (MSACS) အဖြဲ႕ မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ရွိ HIV ေရာဂါကူးစက္ခံရသူအမ်ားစုမွာ အသက္ (၂၅-၃၄) အရြယ္ျဖစ္ၿပီး ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ အသက္ (၃၅-၄၉) ၾကားတြင္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ (၁၅-၂၄) ၾကားတြင္ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အသက္ (၅၀) ေက်ာ္မ်ားတြင္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွစ၍ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လအထိ ၉ လအတြင္း မီဇိုရမ္တြင္ HIV ေရာဂါပိုးရွိသူ ဦးေရ (၁၇၇၂) ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ခ်ံဳငံုၿပီးေျပာရရင္ တစ္လကို HIV ေရာဂါ ကူးစက္မႈႏႈန္း (၁၉၆) ဦး ရွိသည္ဟု ခန္႕မွန္းရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code