ဟားခါးစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီဖဲြ႕စည္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ဟားခါးစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းႏိုင္ရန္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ လူမႈေရး အသင္းအဖဲြ႕မ်ားစုေပါင္း၍ ယေန႔ အစည္းအေ၀းတရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဟားခါး ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတလြန္က်ဲအိုက “က်ေတာ္တို႕ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေတြမွာရွိၾကတဲ့ လိုင္ (ဟားခါး) ဘာသာ အသုံးျပဳ ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ၊ ေက်ာင္းေတြမွာ လိုင္ဘာသာစကား သင္ၾကားႏိုင္ဖို႕နဲ႕ လိုင္ဘာသာ စကားကို တရား၀င္ သင္ၾကားႏိုင္ဖို႕ ေကာ္မတီတရပ္ဖဲြ႕စည္းၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚရမွာ ျဖစ္တယ္“ ဟု ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ခ်င္းဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (CACC) မွ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအမည္ျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထံ ယာယီမွတ္ပံုတင္ရရွိထားၿပီး ဟားခါးစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို တရား၀င္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းဆက္သြယ္ေရးအဖဲြ႕၏ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလိုင္က်ဴံးက ေျပာသည္။

ဟားခါးစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္ရမည့္ Nomination Committee ကို လူ (၉) ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး လာမည့္ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႕တြင္ ခ်င္းဆက္သြယ္ေရးအဖဲြ႕ ရုံးခန္းတြင္ အစည္းအေ၀း တရပ္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအစည္းအေ၀းတြင္ ဟားခါးစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code