ကေလးျမိဳ႕ CCTV တပ္ဆင္မည့္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္မျပဳေသး

0

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ကေလးျမိဳ႕နယ္တြင္ CCTV တပ္ဆင္ရန္ ယမန္ႏွစ္က လ်ာထားခဲ့ ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ျဖတ္ေတာက္မႈခံရသည့္အတြက္ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပန္လည္လ်ာထားသည္ဟု တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္႔ေ၀ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္က ကေလးျမိဳ႕နယ္အတြက္ CCTV တပ္ဆင္ရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ကတိရခဲ့ၿပီး Mini ဘတ္ဂ်က္တြင္ပါ၀င္ကာ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္မွ အတည္ျပဳေဆြးေႏြးျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ တိုင္းေဒသၾကီး၏ ၀င္ေငြႏွင့္လိုေငြ ေထာက္ပ့ံေပးမႈတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျဖတ္ေတာက္ေလ်ာ့ခ်ျပီး CCTV တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဘတ္ဂ်က္သည္ ေလ်ာ့ခ်မႈထဲ၌ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသန္႔ေ၀ေက်ာ္ကေျပာသည္။

CCTV တပ္ဆင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ယမန္ႏွစ္က ေလ်ာ့ခ်ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘ႑ာ၀န္ၾကီးမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သူကဆက္ေျပာသည္။

“ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္က လႊတ္ေတာ္ကအတည္မျပဳေသးဘူး ပထမအဆင့္တက္သြားျပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပန္ဆင္းလာတယ္ ျပန္ဆင္းလာျပီးေတာ့ အခု မေန႔ကမွ ၀န္ၾကီးက တင္သြင္းတုန္းဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ေဆြးေႏြးၾကအံုးမယ္ ေဆြးေႏြးၾကျပီးေတာ့မွပဲ အခုလႊတ္ေတာ္က ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပေနတယ္ ဒီလႊတ္ေတာ္မွာပဲအတည္ျပဳျပီဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္လကေန ဘတ္ဂ်က္စမယ္ ဘတ္ဂ်က္စျပီးရင္ေတာ့ အစိုးရမွ တင္ဒါေခၚတဲ့လုပ္ငန္းေတြဆက္လုပ္လုိက္မယ္ တင္ဒါေအာင္တဲ့ ကုမၸဏီကပဲလာလုပ္ရပါမယ္” တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္႔ေ၀ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယင္း CCTV တပ္ဆင္ရန္အတြက္ ကေလးျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ယမန္ႏွစ္က (၁၅) ေနရာအတြက္လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း သိရျပီး CCTV တပ္ဆင္ရန္ ကေလးျမိဳ႕နယ္အျပင္ ကသာ၊ ေရႊဘို၊ မံုရြာ၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕တို႔လည္းပါ၀င္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code