ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ထားရွိမည့္ကိစၥ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အသံုးမျပဳဟုဆုိ

0

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အသံုးမျပဳဘဲ အလွဴရွင္မ်ား၏ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္၀န္ၾကီး ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

“ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို အလွဴရွင္ တစ္ဦးက သိန္းသံုးရာလွဴဖို႔လုပ္ထားတယ္ သူကအစအဆံုး တာ၀န္ယူျပီးေတာ့ ျပီးစီးတ့ဲထိ တာ၀န္ယူလွဴဖို႔ရိွတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က နိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ကိုမသံုးဘူး ဒါကလူထုထည့္၀င္ေငြႏွင့္ပဲ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဒါကို အသင္းအဖြဲ႕ေတြ အလွဴရွင္ႏွင့္ပဲလုပ္မွာပါ” ဟု ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္ ဟာခါးျမိ္ဳ႕ႏွင့္ ထန္တလန္ျမိဳ႕တြင္ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေၾကးရုပ္တုကိုလည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ မွာထားၿပီဟု စည္ပင္၀န္ႀကီးကေျပာသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ထားရွိမည့္ကိစၥအေပၚ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေၾကးရုပ္ထက္ ခ်င္းသူရဲေကာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေၾကးရုပ္ကိုသာ ထားရွိရန္လိုလားေနၾကသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးဦးစိုးထက္က “အရင္တုန္းကေတာ့ ကန္႔ကြက္ၾကတယ္ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမပါေတာ့ပဲႏွင့္ ျပည္သူေတြက အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ ထည့္၀င္ေငြေတြႏွင့္ဆိုေတာ့ ပံုစံတမ်ိဳးေပါ့ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဟိုအရင္တုန္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံ ဘာညာ အဲလိုဆိုတာကို နည္းနည္း ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ကန္႔ကြက္တာရိွပါတယ္ အခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီေနရာက ျပည္သူလူထုအားလံုးအပန္းေျဖတဲ့ ျပည္သူ႔ပန္းျခံ အဲလိုေလး ရည္ရြယ္ျပီးတည္ေဆာက္တာျဖစ္ပါတယ္ ျပည္သူပန္းျခံအေနႏွင့္တည္ေဆာက္တယ္” ဟု ဦးစိုးထက္ကရွင္းျပသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply