ကမၻာ့ဘဏ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

0

ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါး လမ္းမႀကီး အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္ The World Bank Myanmar Country Management Team မွ Mr. Martin Fodor ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီးအိုးက “က်ေနာ္တို႔က ဒီလမ္းမႀကီးကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ေစခ်င္တယ္၊ သူတို႔ကလည္း Technician အပိုင္းကမၿပီးေသးဘူး ဒီဇိုင္းေတြမၿပီးေသးဘူး နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပုိင္းဆိုင္ရာေတြကို ေလ့လာေနတယ္ ၿပီးရင္လုပ္ငန္းစမယ္ဆိုၿပီး လာၿပီးေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္’’ ဟု ခိုႏူမ္းသုန္သတင္းဌာနကိုေျပာျပသည္။

ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါး လမ္းမႀကီး အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းကို အစကနဦးပိုင္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ႏုိင္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု ကမၻာ့ဘဏ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ဘယ္ခ်ိန္စတင္ႏုိင္မည္ကို ကမၻာ့ဘဏ္ဘက္မွ အေျဖမေပးႏုိင္ခဲ့ဘူးဟု ၀န္ႀကီးကဆက္ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ေဒၚလာသန္း (၂၀၀) ထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေငြပမာဏထဲမွ ေဒၚလာ (၆၆.၈) သန္းကို ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါးလမ္းမႀကီး ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကို ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္သည္။

ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါး အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ကားလမ္းတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ေဖာက္လုပ္သည့္ေနရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားေတြ႔ရွိသည္ဟု ဆိုကာ ေဒၚလာ (၆၆.၈) သန္းထုတ္္ေခ်းမည့္ကိစၥကို ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ဟု ေျပာဆိုကာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္ဘက္မွေတာင္းဆိုခ်က္အရ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ဆံုးရွံဳးနစ္နာမႈရွိသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို နစ္နာေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ေငြ သန္း (၂၀၀) ေက်ာ္ေပးအပ္ခဲ့ရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုကာ အဆိုပါကားလမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္အခါ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမည္ကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code