ဇိန္မႈေတာင္အေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည့္ အစီအစဥ္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္း

0

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါး၊ ဖလမ္းႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ဇိန္မႈေတာင္ကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ အမ်ိဳးသားဥယ်ဥ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ Lai tili ေရကန္ကာမႈကို လူထုကိုအသိမေပးဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ခြ်န္က်ဴံးရြာသားမ်ားက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္  ရက္ေရြ႕ဆိုင္းလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

ခြ်န္က်ဴံးရြာမွ ေဒသခံရြာလူႀကီးတစ္ဦးက “က်ေနာ္တို႔ကို ေထြအုပ္ကေနေခၚပါတယ္၊ လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လံုျခံဳေရးပိုင္းမွာ နည္းနည္းအလုပ္ရႈတ္ၾကမွာဆိုေတာ့ ဒါေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆႏၵမျပၾကဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ ဆႏၵျပဖို႔ဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းက်မွ ဆႏၵျပဖို႔ သေဘာဘူလိုက္တာျဖစ္တယ္’’ ဟု ခိုႏူမ္းသုန္သတင္းဌာနကိုေျပာသည္။

ခြ်န္က်ဴံးရြာသားမ်ားသည္ ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ အစည္းအေ၀းျပန္ထုိ္င္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည့္ေန႔ရက္ကို ထပ္မံ သတ္မွတ္သြားမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါေဒသတြင္ ခြ်န္က်ဴံူးရြာသားမ်ားသည္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းက ေတာင္ယာလုပ္ငန္း၊ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ေနရာျဖစ္သည့္ျပင္ တီအိုေခ်ာင္းျမစ္ဖ်ားခံရာ Laitili ေရအိုင္ငယ္တစ္ခုလည္းရွိၿပီး ဘိုးဘြားေခတ္ကတည္းက တန္းဖိုးထားသည့္ေနရာျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ခြ်န္က်ဴံးရြာသားမ်ား၏ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ား အဓိကက်က္စားရာ စားက်က္နယ္ေျမတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဇိန္မႈေတာင္သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဧရိယာတို႔တြင္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရျပင္အျမင့္ေပ (၈၄၁၄)၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း (၇၇၅၆) ဧက၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧက (၄၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧက (၆၀၀၀) ေက်ာ္ စုစုေပါင္း (၁၉၉၃၇) ဧက က်ယ္၀န္းသည့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ဥ္အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code