ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ရန္ ဆြီဒင္နို္င္ငံမွ ဆက္လက္ကူညီမည္

0

By Lalnuna – ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်ားမတန္းတူေရးမ်ား က႑ပိုင္းတို႔ကို ဆြီီဒင္ႏိုင္ငံ၏ လာမည့္ ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ သံမွဴးၾကီး ဂ်ိဳဟန္ ဟာလ္လန္ေဘာ့ ကေျပာသည္။ 

ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ သံမွဴးႀကီး ဂ်ဳိဟန္သည္ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ ပထမဆံုးခရီးစဥ္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးၿမိဳ႕ GBH ဟိုတယ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆြီဒင္သံရံုးအေနနဲ႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္ကိုသြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၀မ္းသာအားရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အခက္အခဲေတြအမ်ားၾကီးရိွေနေသးတယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ့ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြမွာဆိုရင္လည္း ေဆာက္အအံုအခက္အခဲေတြ၊ က်န္းမားေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကအစ ေတာ္ေတာ္ေလးတိုးတက္ဖို႔လိုေသးတယ္” ဟု သံမွဴးႀကီးကေျပာသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ရန္ တိုးတက္မႈသည္ အလြန္ေႏွးေကြးေနျပီး ခ်င္းျပည္နယ္သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ထက္ အနည္းငယ္တိုးတက္လာေၾကာင္းႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ ဆက္လက္ကူညီမည့္ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္္ စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို တိုးျမွင့္ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။  

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ကို အဓိကေတာ့ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံရံုးႏွင့္လက္တြဲျပီးမွ လုပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရိွတယ္ သူတို႔ကိုေတြဖို႔သြားတာျဖစ္တယ္၊ ခရီးစဥ္မွာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ တစ္ျခားဖြံ႕ျဖိဳးေရးပိုင္းမွာလုပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္လည္း ေတြ႕ခဲ့တယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ ေဒသအသီးသီးမွာရိွတဲ့ အေျခအေနကို ပိုျပီးသိရိွနားလည္းဖို႔ အဖြဲ႕ေတြအမ်ားၾကီးႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီေဒသမွာရိွတဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးတိုးတက္ရန္အတြက္လည္း ဟားခါးျမိဳ႕မွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတို႔နွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ သံမွဴးၾကီး ဂ်ိဳဟန္ ဟာလ္လန္ေဘာ့ ကေျပာသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ယင္းဆင္းရဲ႕ႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးေႏွာင့္ေႏွးေနရသည့္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရတြင္လည္း ရိုးရာဘာသာစကားမတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ေတာေတာင္မ်ားၾကမ္းတမ္းျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးပိုင္းတြင္လည္း ေျမေနရာမရိွျခင္းကလည္း သက္ဆိုင္သည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။  

ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းထဲတြင္ က်ားမတန္းတူေရးက႑သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ထက္ တိုးတက္မႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသေတြမွာလည္း အရင္ကထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ အလြန္၀မ္းသာေၾကာင္းသံမွဴးႀကီးကဆက္ေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code