ပထမအၾကိမ္ကေလးကေဘာ္ေဒသ ခ်င္းရုိးရာေကာက္သီးစားပြဲေတာ္သုိ႕ CNF ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဖိတ္ ၾကား

0

ေအာက္တုိဘာ ၂၆- ၂၉ အၾကား မေကြးတုိင္းကေလးခရုိင္ ၾကာအင္းရြာတြင္ က်င္းပမည့္ ခ်င္းရုိးရာ ေကာက္သီးစားပြဲသုိ႕ CNF ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ပြဲေတာ္ကုိ ကေလး – ကေဘာ္ ေဒသေန ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ပထမအၾကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲကာလ က တသီး ပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့သူ Pu Enoch  ဦးေဆာင္သည့္ ခ်င္း ( Lai) စုစည္း ေရးအသင္းေခၚ Laimi Funtomnak Bu (LFB) မွ ကမကထျပဳက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ လက္ရွိ ဗမာျပည္ေရာက္ေနတဲ့ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္ဆာေခါင္း၊ ထန္တလန္ စီအဲန္အက္ဖ္ ဆက္ဆံေရးရုံး တာ၀န္ခံ ပူး အိပ္ခ်္စီ ရာလ္ႏွင္း၊ ေဒါက္ တာေရႊခါးတုိ႕ကုိ ဖိတ္ၾကားထားပါတယ္” ဟု သက္ဆုိင္သူ တဦးက ေျပာသည္။

ပြဲေတာ္သို႕ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ခ်င္းလူထုမ်ားလည္း ပါ၀င္ဆင္ႏြဲ႕ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းရုိးရာ နပမ္းသတ္ပြဲ၊ ခ်င္းရုိးရာ အက၊ ရုိးရာ သီခ်င္း နဲ႕ အတူ ေက်းရြာအလုိက္ ေဘာ္လုံး အသင္း ၁၂ သင္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ဆုိ သည္။

“ က်ေတာ္တုိ႕ ကေလး- ကေဘာ္ေဒသေန ခ်င္းေတြဟာ ယခင္က ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကုိပဲ က်င္းပေလ့ရွိတယ္၊ ယခုႏွစ္ မွပဲ  ခ်င္းဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ က်င္းပလာတဲ့ Tho ေခၚ ေကာက္သီးစားပြဲကုိ စတင္က်င္းပမွာျဖစ္တယ္၊ ခ်င္းခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီး မႈ ကုိ အဓိက ရည္ရြယ္ထားတာပါ” ဟု ဆက္ေျပာ သည္။

LFB ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးကေဘာ္ရွိ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ခုိင္မာေစေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ဖက္စံု တုိးတက္ေရး၊ ကုိယ္က်င့္တရား လွပေကာင္းမြန္ေစေရး၊ အဖြဲ႕အတြင္း စည္းလုံးညီ ညြတ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးခုိင္မာေစေရး၊ ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ နာေရး ကိစၥေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႕ျဖစ္သည္။

ခ်င္းေကာက္သီးစားပြဲကုိ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက မိမိတုိ႕ ေရာက္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံအသီးသီး တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း မိမိတုိ႕ ေဒသ ထုံးစံအလုိက္ က်င္းပၾကမည္ ဟုလည္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.