ဇိန္မႈေတာင္ေဘးမဲ့ေတာ စီမံခ်က္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အၾကားတည္ေဆာက္ထားသည့္ လုိင္ဗားေရေလွာင္တမံဧရိယာ ႏွင့္ ဇိန္မႈေတာင္ ဧရိယအတြင္း ဧက ၁၀၁၆၇ ကုိ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၇/၉၇ ျဖင့္ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ရာထားခ်က္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၉- ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးရဲထြန္း၊ ဦးၾကည္စုိး၀င္းတုိ႕သည္ ဇိန္မႈေတာင္ေဘးမဲ့ေတာ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီး ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအးျမင့္ေမာင္က အဆုိပါ ဧရိယာ သည္ ၾကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ကြင္း ဆင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု စက္တင္ဘာလ က က်င္းပ သည့္ ေနျပည္ေတာ္ပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ဇိန္မႈေတာင္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၈၄၁၄ ေပေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး ေဘြႏူးျမစ္( ကုလားတန္)၊ လုိင္ဗား၊ တြီအုိေခ်ာင္းအၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။

“ တကယ့္ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ရာထားတာက ေတာင္ေပၚ အျမင့္ဆုံးေနရာအပါအ၀င္ ဧက ၇၀၀၀ ခန္႕ရွိမယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ သုံးရြာမွ နယ္ေျမေဒသေတြကုိ ရာထားတာပါ ”ဟု ေဒသခံ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူ ရြာသားတဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႕အျပင္ ဇိန္မႈေတာင္သည္ သဘာ၀ သစ္ေတာနက္နဲၿပီး အဖုိးတန္သစ္ခြမ်ားစုံလင္စြာေပါက္ေရာက္ၿပီး ေတာ တိရိစၦာန္ မ်ားအလြန္ေပါမ်ားက်က္စားရာေဒသျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

“ ေတာင္ေပၚမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းပြဲေတြျပဳလုပ္ေလ့ရွိတယ္၊ ေတာနက္ေတြ၊ အလြန္သာယာတဲ့ ရႈခင္းေတြ၊ သဘာ၀ ေရအုိင္ေတြနဲက အင္မတန္လွပတယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ဇိန္မႈေတာင္ေဘးမဲ့ေတာအျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ကန္ပက္လက္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြင္း တတိယ အျမင့္ဆုံးေတာင္ျဖစ္သည့္ ၀ိတုိရိယ ( ခုိနုမ္းထုန္) ေတာင္ကုိလည္း နတ္မေတာင္ ေဘးမဲ့ေတာ အျဖစ္သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.