ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရုံးဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးသက္ဆုိင္ရာက မတုံ႕ျပန္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွ အေရြးခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး လႊတ္ေတာ္ ရုံးဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေရးေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဘာမွ တုံ႕ျပန္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိယ္စား ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ Pu Lalmaungcung မွ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ေန႕မွာ ရုံးဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳဖုိ႕ တင္ျပတာ ယေန႕ထိ တစုံတရာတုံ႕ျပန္မႈမရွိဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္အားလုံးအတြက္တင္ျပတာပါ”  ဟု Pu Lalmaungcung က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အေရး၊ ပါတီေရးရာအတြက္လူထုနဲ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္မယ့္ ဆုံရပ္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရုံးကုိ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႕ စီစဥ္ ထားတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌကုိလည္း မိတၱဴပုိ႕ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွ အေရြးခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီမွ Pi Za tlem ( ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊Paul ThanThai ( အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)၊ Pu Lalmaung cung ( ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) ၊Pu Roben ( ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) တုိ႕ျဖစ္ၾက သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေပါင္း ၃၉ ေနရာရွိသည့္အနက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီက စုစုေပါင္း ( ၉ ) ေနရာ ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီက စုစုေပါင္း ( ၁၁ ) ေနရာ ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက စုစုေပါင္း ( ၁၈ )ေနရာ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဴိးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက စုစုေပါင္း ( ၁ ) ေနရာအသီးသီးရရွိၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.