ျပည္ပေရာက္ ဇိုမီး(ခ်င္း) လူမ်ဴိးစုမ်ားျမန္မာ့သံရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္

0

May 22, 2012 by khonumthungburmese

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားထဲတြင္ ဇိုမီး လူမ်ဳိးပါ၀င္ျခင္းမရွိဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၾသစေတးလ်၊ မေလးရွား ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံရွိျမန္မာ့သံရံုးမ်ားတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပဳစုထားေသာ လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးထဲတြင္ ဇိုမီးလူမ်ဳိး မပါ၀င္ဟု ဆုိၿပီး ဇိုးမီးအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ပါတီ(ZNC) အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ ထားခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းအတြင္း ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ျပည္ပေရာက္ ဇိုမီးလူမ်ဳိးမ်ားက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ZNC ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္းမျပဳျခင္းထက္ ဇိုမီးလူမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုုက္သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ရန္ စီစဥ္ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Australian Zomi Community မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ပူးဇိုးခိုင္က “ZNC ပါတီကို Registration မေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စုစာရင္းမွာမရွိဘူး ဆိုတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ေဖာ္ျပ ခ်က္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပမွာျဖစ္တယ္’’ ဟုေျပာသည္။

ဆႏၵျပပြဲကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ Canberra ၿမိဳ႕၊ မေလးရွား ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕တြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကမည္ဟုသိရသည္။

ဦးက်င့္ရွင္းထန္းဦးေဆာင္ေသာ ZNC ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဇိုမီးအမ်ဴိးသားကြန္ကရပ္ပါတီ အမည္ ျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵ ၂ ေနရာတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သလို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မီတီ CRPP အဖြဲ႔တြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းသည္ ဇိုမီးလူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သက္ေသျပေန သည္ဟု ပူးဇိုးခိုင္ ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ရပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ပူးဇိုးခုိင္ကေျပာသည္။

“ ယူနီယံျမန္မာက ဒီမိုကရက္တစ္ ဂိုလ္းကို ဦးတည္ေနတယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စု တခုတည္း မဟုတ္ဘဲ နဲ႔ အားလံုးကို လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္အ၀ရွိတယ္၊ သူတို႔အားလံုး အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈရွိဖို႔ ဆိုၿပီး အစိုးရကေန ေက်ညာေပးရမယ္’’ ဟုေျပာသည္။

ZNC ပါတီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ႏွင့္အတူ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္ အတူတကြလက္တြဲလာၾကေသာပါတီျဖစ္ၿပီး ယခုကိစၥတြင္လည္း NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဇိုမီးလူမ်ဴိးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုမည္ဟု ဆက္ဆုိသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.