မတူပီၿမိဳ႕ေပၚ အစာေရစာ ဖူလႈံေရး ပုဂၢလိက ကုပၼဏီမွ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္

0

ခ်င္းျပည္နယ္မတူပီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပုဂၢလိက ကုပၼဏီတခုမွ မတူပီၿမိဳ႕ေပၚ အစာေရစာ ဖူလႈံေရး ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အ တြက္ မတူပီၿမိဳ႕မွ ၃၅ မုိင္ခန္႕ေ၀းမည့္ ေဘြရား ေဒသအထိ ကားလမ္းေဖာက္ လုပ္ေနသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

အဆုိပါကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရျခင္းသည္ ေဘြရား ဧရိယာ အတြင္း ဧက ၄၀၀ ခန္႕ရွိမည့္ ေျမရုိင္း ကုိ  ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လယ္ ေျမ အျဖစ္ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးပါက ေဒသခံမ်ားစား၀တ္ေနေရး ဖူလႈံသည့္ အျပင္ ဆန္စပါး ႏွင့္ စုိက္သီးႏွံမ်ား မတူပီၿမိဳ႕ေပၚ သုိ႕  တင္ပုိ႕ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

“ မတူပီၿမိဳ႕မွ တင္ေလာင္း၊ လာလြီး၊ ေလရိန္းရြာေတြကုိ ျဖတ္သြားမယ္၊ အဲဒီကေန ေဘြရားကေန လြီဗန္းရြာအထိ ဆက္ေဖာက္မွာပါ” ဟု အ ဆုိပါ ေနရာသုိ ႕သြားေရာက္ေလ့လာသူ မတူပီၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ CNF ဒုတိယဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ပူးမန္လုိင္းမွ ခုိႏုမ္း ထုန္ကုိ ေျပာသည္။

ေျမထုိးစက္ တစီးျဖင့္ ကားလမ္းကုိ ေဖာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္ဆီကုိ ေဒသခံမ်ားမွ တအိမ္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖင့္ အလွဴေငြ ထည့္၀င္ၿပီးေဖာက္လုပ္ေနေၾကာင္း ယခု တင္ေလာင္းရြာအထိ ေဖာက္ လုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ဆုိသည္။

“ ေျမရုိင္း ဧက ၄၀၀ ကုိ လယ္ေျမအျဖစ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္လုိ႕ကေတာ့ ေဒသခံေတြနဲ႕ မတူပီၿမိဳ႕ေပၚ အတြက္ ဆန္၊ အျခား စား သုံးသီးႏွံေတြ ပူပင္စရာမလုိေတာ့ဘူး” ဟု မတူပီၿမိဳ႕ေပၚမွ ရပ္မိရပ္ဖ တဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါကားလမ္းကုိ ယခင္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဖာက္လုပ္ေၾကာင္း ေနာင္ႏွစ္ ေမလတြင္ ေဘြရား ႏွင့္ လြီဗန္းရြာအထိ အၿပီးေဖာက္လုပ္ႏုိင္ရန္ ခန္႕မွန္းၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.