အာဏာျပ ရဲမွဴးအား လူငယ္အဖြဲ႕မွ လက္မွတ္ထုိးၿပီး တုိင္တန္းမည္

0

အပတ္စဥ္ စေနေန႕တုိင္း မင္းတပ္ ၿမိဳ႕ေပၚ စည္ပင္သာယာေရးအတြက္ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ အားေပးေစတနာ့ ၀န္ထမ္း ခ်ဳိး လူငယ္အဖြဲ႕အား အာဏာျပ ဆက္ဆံသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး ဦးသိန္းလြင္ အား သက္ဆုိင္ရာသုိ႕ တုိင္တန္းရန္ ခ်ဳိးလူငယ္ အ သင္းမွ လက္မွတ္လုိက္ေကာက္ေန သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႕ စေနေန႕ ၆ နာရီမွ ၿမိဳ႕ေပၚ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္အားေပးေနသည့္ ခ်ဳိးလူငယ္အဖြဲ႕အား ၿမိဳ႕ နယ္ရဲမွဴး ဦးသိန္းလြင္က မနက္အေစာၾကီး ရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္ လာမ လုပ္ၾကနဲ႕ ဟု ရုိင္းပ်စြာဆက္ဆံခဲ့သည့္ အေပၚ လူငယ္ ေတြက မေက်နပ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ လက္မွတ္ ထုိးၿပီး တုိင္တန္းသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

“ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးရဲ့ဆက္ဆံပုံကုိ မေက်နပ္လုိ႕ လူငယ္ ၁၇ ဦး စခန္းကုိ လုိက္သြားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ရဲစခန္းမွဴးနဲ႕ စာေရးၾကီး တုိ႕ကေန ေတာင္းပန္လုိ႕ ျပန္လွည့္ခဲ့ရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ရဲမွဴးကုိ ဆုံးမေပးဖုိ႕ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ တုိင္မွာျဖစ္တယ္၊ အခု လက္မွတ္ထုိးတဲ့ လူငယ္ ၁၂၉ ေယာက္ရွိၿပီ ” ဟု ခ်ဳိးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕အတြင္း ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕က လူနာ ၅ ဦးအား ဓါးျဖင့္ ခုတ္သတ္ရန္ ၾကံရြယ္သည့္ တုိင္တန္းခ်က္ကုိ ရဲက အေရးမယူသည့္ အျပင္ လူရမ္းကားမ်ားအား လွဳိ႕၀ွက္ ကူ ညီခဲ့သည္။

ေဒသခံမိဘျပည္သူတဦးကမူ “ ဒီေျမ၊ ဒီေရ၊ ဒီေဒသဟာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးရဲ့ နယ္ေျမမဟုတ္ဘူး၊ ကုိယ့္ေျမ၊ ကုိယ့္ေဒသ အ တြက္ ေစတနာအျပည့္ရွိမွာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ လူငယ္ေတြလုပ္္ရပ္ကုိ အားေပးတယ္” ဟု ေျပာခဲ့ေသးသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမင္းတပ္ၿမိဳ႕ေပၚ အေျခစုိက္ ခ်ဳိးလူငယ္အသင္းကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး၊ ဆုိးသြမ္း လူငယ္ မ်ားပေပ်ာက္ေရး၊ လူငယ္မ်ား ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ေမြးေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.