0

ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ ဘ၀ “ ဒုကၡဘံု” အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀

အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခိုလႈံေနၾကသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘ၀ ဒုကၡအေျခ အေနကို တင္ျပ ထားေသာ “ ဒုကၡဘံု” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကို နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔က ထုတ္ေ၀ၾက သည္ဟုသိရသည္။ ယင္းမွတ္တမ္းအစီရင္ခံစာကို…