0

ဖလမ္းၿမိဳ႕ အနီး ကားေမွာက္ ခရီး သည္ ၅ ဦး ေသ

စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္အၾကားေျပးဆြဲသည့္ ခရီးသည့္ ၂၆ ဦးခန္႕ စီးလာသည့္ ေရႊျခေသၤ့ ခရီးသည္တင္ လုိင္းကားယခုလ ၁  ရက္ေန႕ညေန႕ ၆း၀၀ နာရီခန္႕ က ဖလမ္းၿမိဳ႕အနီးတြင္ တိမ္းေမွာက္ရာ ခရီးသည့္ ၅ ဦး…