ကေလးၿမိဳ႕ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ရိေရကန္ရွိ ေရႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္

0

By မိုး​ေက်ာ္​ – စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ ကေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာန ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတို႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရိေခၚဒါရ္ၿမိဳ႕ရွိ ရိေရကန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ေမ ၃၀ ရက္ေန႕က စူးစမ္းေလ့လာ သုေတသနျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ရိေရကန္ရွိ ကန္ေရႏွင့္ ေရကန္ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာ သုေတသန ျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စူးစမ္းေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ရိေရကန္ ကန္ေရ၏ Turbidity/ Transparency, EC, Temperature, PH, Nitrite, Phosphate, Chlorine, Alkalinity, Iron ႏွင့္ Mini SASS (Biological) အေျခအေနမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန တာဝန္ခံ ဦးလာလ္ပက္ေလာမ္က ေျပာသည္။

“အဓိက လာေရာက္ေလ့လာတာက water quality ပါ။ သူတို႕ ဘာသာရပ္အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာဖို႕ ေရာက္ရွိလာၾကတာျဖစ္တယ္” လို႕ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ရိေရကန္ စူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ကေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ၿမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ကထိက ေဒၚေအးဖီယားဗ်က္ထဒိမ္း ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ နည္းျပဆရာမ (၅) ဦး၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၂၉) ဦးတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းအျပင္ Field Trip စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို ဌာနသို႔ ဓာတ္ခြဲေလ့လာျပဳစု၍ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္အေျဖမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ေလယာဥ္ကြင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရး၊ လိုင္ဗားဆည္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ ရိေရကန္ ကန္ေရအရည္အေသြး (Water Quality) မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာ သုေတသနျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply