0

သဘာ၀ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရံပံုေငြမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ဟားခါးသာရ္အမ်ဴိးသမီးအဖြဲ႔ ေမးခြန္းထုတ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရံပံုေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ဟားခါးသာရ္အမ်ဴိးသမီးအဖြဲ႔ (Hakha-Thar Nu Bu) က ႏို၀င္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။ ဟားခါးသာရ္အမ်ဴီးသမီးဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး…

0

ေဒၚ Tuan Kil ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔၊ ဖလမ္းရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထား

က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ေက်ာ္ လိမ္လည္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ အဖမ္းခံထားရသည့္ ေဒၚ Tuan Kil ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ယမန္ေန႔ (ႏို၀င္ဘာလ ၁၄) က လႊဲေျပာင္းၿပီး ဖလမ္းၿမိဳ႕ရဲစခန္းသို႔ ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ေနထိုင္သူ ေဒါက္တာေရႊဟိန္းထံမွ ေဒၚ…