0

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပေဟဠိဆန္ဆန္ ရြာသားမ်ားေပ်ာက္ဆံုးမႈ တရာခံရွာေဖြေနဆဲ

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပေဟဠိဆန္ဆန္ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအစအနဘာတစ္ခုမွမသိရေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ခ်င္းလူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႔ (CHRO) မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုုထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၿပီးခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ပလက္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာကုန္းေက်း႐ြာေန ဦးကူးေဟြးသည္ ေတာင္ယာသြားေနစဥ္…

0

ဂ်ပန္ပိုးဥမ်ား ပံုမွန္ရရွိႏုိင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုဟု ပိုးေမြးေတာင္သူမ်ားေျပာ

By လားႏြန္ – ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပိုးဥမ်ားပံုမွန္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည္ဟု ပိုးေတာင္သူမ်ား ကေျပာသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သည့္ ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို မုခြယ္ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွဦးေဆာင္၍ မၾကာေသးခင္ကျပန္လည္စတင္လုပ္ကုိင္လာ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုးအမ်ဴိးအစားတြင္…