ခ်င္းလႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းသည့္အေၾကာင္းအရင္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကိုခ်ျပရန္ ေတာင္းဆို

0

အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (NLD) ပါတီဗဟိုမွ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္းကို ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းရင္းကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံခ်ျပရန္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၅) ရက္ေန႔က အိပ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ကာ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဦးေအာင္သန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ရန္ႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမျပဳပါက လႊတ္ေတ္ာအတြင္း ျပစ္တင္ရႈတ္ခ် ႏႈတ္ထြက္ေစမည္ဟု (NLD) ပါတီ ဒု-ဥကၠဌ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(NLD) ပါတီအေနျဖင့္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းရင္းကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ အျမန္ဆံုးခ်ျပေပးရမည္ဟု မင္းတပ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား မင္းတပ္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္သူ (၁၀) တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး (NLD) ပါတီ ဒု-ဥကၠဌ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲ႔ထံသို႔ လိပ္မူၿပီး ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ တာ၀န္၊ ၀တၱရားမ်ား လစ္ဟင္းအားနည္းမႈေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ေစသည္ဆိုလ်င္ ရႈတ္ခ် သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ အေၾကာင္းရင္းခိုင္လံုမႈမရွိဘဲ ႏႈတ္ထြက္ေစသည္ဆိုလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘက္မွာ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္သြားမည္’’ ဟု အဆိုပါ အိပ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေအာင္သန္းသည္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎၏ တာ၀န္၊ ၀တၱရား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မည္သည့္သတင္းကိုမဆို မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိခြင့္ရွိသည္ဟု ၎အိပ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီဗဟိုဘက္မွ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ဦးေအာင္သန္း ကို ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ေျဖဆိုျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကလည္း တိတိက်က်ေျဖၾကား ျခင္းမရွိဘဲ အထက္မွနားခိုင္းသည္ဟုသာ ေျဖဆိုထားပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply