ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပထမဆံုးဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါအသစ္ျပန္ေခၚ

0

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပထမဆံုးဘိလပ္ေျမစက္ရံုကို တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ ကုမၸဏီသည္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကြးတင္ထားသည့္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ခံရၿပီး တင္ဒါအသစ္ျပန္ေခၚေနသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကေန တင္ဒါေခၚတယ္ တင္ဒါေအာင္တဲ့ကုမၸဏီနဲ႔ စာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ဖို႔လုပ္တယ္ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကုမၸဏီက ဘယ္လိုျဖစ္လဲဆိုေတာ့ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ေရႊလုပ္ကြက္ရထားတယ္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနကို ေရႊပိသာ ခ်ိန္အမ်ားႀကီးသြင္းဖို႔အေၾကြးတင္ေနတဲ့ကုမၸဏီျဖစ္ေနတယ္ တင္ဒါေအာင္တဲ့ကုမၸဏီက အဲဒါေၾကာင့္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနကေန ဒီကုမၸဏီကို ကန္႔ကြက္တယ္ အဲဒီတင္ဒါပ်က္သြားတဲ့အတြက္ အခု တင္ဒါထပ္ေခၚေနတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုကို ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္ဇံုးေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ၾကမည္ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုကို ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ဖက္စပ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တင္ဒါလုပ္ငန္း ကိုလည္း ေသခ်ာစီစစ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တင္ဒါဖြင့္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီးကဆက္ေျပာသည္။

ဘုန္ဇံုးေဒသတြင္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိမရွိ ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည္႔မီမႈရွိမရွိကို ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ကတည္းက ပညာရွင္မ်ားက အခ်ိန္ယူဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရွိခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္လာႏုိင္ပါက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳလာမည္ဟုလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးမန္ဟင္းဒါလ္းကေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အျမန္ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့ေနာ္၊ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းေတြက ျပည္ေထာင္စုကပဲကိုင္ေတာ့ေလ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးလာမယ္ ေဒသခံေတြရဲ့ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကို အက်ဴိးျပဳမယ္ေပါ့”ဟု ၀န္ႀကီး မန္ဟင္းဒါလ္းကေျပာသည္။

ဘုန္ဇံုးေက်းရြာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းနယ္စပ္တြင္တည္ရွိၿပီး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအျပင္ ဘိလပ္ေျမသယ္ယူ ထုတ္လုပ္ရန္ ရထားဘူတာကိုလည္း တည္ေဆာက္မည္ဟုသိရသည္။ ဘိလပ္ေျမထုတ္ယူမည့္ေဒသ ပတ္၀န္က်င္းရွိ ေက်ာက္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ ေရႊျဖဴလည္းထုတ္ယူႏုိင္သည့္အဆင့္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply