ခ်င္းျပည္နယ္ မ႑ိဳင္ေလးရပ္ေတြ႔ဆံုပြဲ စတင္

0

By လားႏြန္ – ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားပါ၀င္ေသာ “မ႑ိဳင္ေလးရပ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ’’ ကို ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ၂၅ ဧၿပီ နံနက္ပုိင္း ၁၀ နာရီက စတင္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ယင္း မ႑ိဳင္ေလးရပ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးမာန္ဟင္းဒါလ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ ညြန္ၾကားမွွဴးမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား ၊ တရားစီးရင္ေရးဘက္မွ ခ်င္းျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဴပ္ ဦး၀င္းျမင့္ေက်ာ္၊ တရားလြတ္ေတာ္ တရာသူႀကီး ဦးျမင့္သိန္းထြန္း၊ ဥပေဒျပဳေရးဘက္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗန္ေထာင္းႏွင့္ ဦးရာလ္ႏွင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္းစီမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ သတင္းသမားမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးစိုးထက္တို႔သည္ ခရီးလြန္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟုသိရသည္။

ယေန႔ေတြ႔ဆံုပြဲေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သတင္းရယူရာတြင္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို မီဒီယာဘက္မွ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဴပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဘက္မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားကာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply