ဒီပုတ္ထဲက ျပည္နယ္အစိုးရ

0

By Lian Tuang – လက္႐ွိခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားန႔ဲပတ္သက္ၿပီး မိမိသေဘာထားအျမင္အနည္းက်ဥ္းကိုေျပာျပခ်င္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ အခုတေလာ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္ေျမေနရာ ႐ွင္းလင္းေရးကိစၥပါ။

ဒီကိစၥအေၾကာင္းကို ေရးေနေျပာေနၾကေသာ Social Media စာမ်က္နာတိုင္းတြင္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ႐ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ၊ ေျမသိမ္းဥပေဒ၊ စည္ပင္ ဥပေဒ စသည္ျဖင့္ စုံေနေအာင္ၾကားေနရပါသည္။

အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ျမန္မာနိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ျပည္သူန႔ဲ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အစိုးရမ်ားၾကား သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မူမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါတိုင္းတြင္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း အရ အစိုးရသည္သာ မွန္ကန္ၿပီး ျပည္သူမ်ားသာ အျမဲတမ္း မွားေနရသည့္သေဘာတရားလည္း႐ွိေနပါသည္။

အျမဲတမ္း မွန္ကန္ေနေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးသည္ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမက်န္ မ်က္နာငယ္ေနရတာ အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကာယ အားအင္သည္သာ ပဓာန ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေၾကးေခတ္ သံေခတ္ မ်ားတြင္ ျပသာနာ တိုင္းကို အင္အား ႀကီးသူကသာ အႏိုင္ပိုင္းခ့ဲသလိုပဲ ယခုကိစၥတြင္လည္း အင္အားႀကီးမားသူဘက္မွ အႏိုင္ပိုင္းၿပီး အမွန္တရားဘက္ေတာ္သား သရဖူ ေဆာင္းမည့္ အေျခေန ျဖစ္ေနပါသည္။

တစ္ျခားေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္း မ်ားန႔ဲမတူပဲ လူမ်ိဳးေရာေနာ္ ေနထိုင္မူ နည္းပါးလြန္းေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း ျပသာနာတိုင္းကို ယခုက့ဲသို႔ အင္းအားသုံးေျဖ႐ွင္းေနသည္မွာ ယေန႔ ေခတ္န႔ဲ မညီသည့္ အျပင္ မိသားစု စိတ္ဓါတ္ ေခါင္းပါးတ့ဲ လကၡဏာ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ခံစားမိပါမည္။

ကာယဗလ ေတာင့္တင္းမူကိုအားကိုးၿပီး မိမိ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား အေပၚ အႏုိင္က်င့္ ဗုိလ္က်ေနေသာ အရက္သမားအတြက္ မည္သို႔မ်ွ သိကၡာ မ႐ွိ နိင္သက့ဲသို႔ အင္အားသာလြန္မူနဲ႔ ဥပေဒအားနည္းခ်က္ကို အသုံးခ်ၿပီး မိမိေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား အေပၚ အႏိုင္ယူေနေသာ အာဏာသမားမ်ား အတြက္လည္း မည္သည့္ဂုဏ္က်က္သေရမွ မ႐ွိနိင္ပါ။

ျပသာနာျဖစ္တိုင္းသာ ယခု က့ဲသို႔ အင္းအားသံုး အေျဖ႐ွာၾကေၾကး ဆိုပါက ဘာဒီမိုကေရစီလည္း မလိုပါ။ ေ႐ႊးေကာက္ပြဲလည္းမလိုပါ၊ ပညာတတ္စရာလည္းမလိုပါ၊ စဥ္းစားညဏ္လည္းမလိုေတ့ာပါ။ အင္အားႀကီးေအာင္သာ နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ တည္ေဆာက္႐ုံေပါ့။

တကယ္ေတ့ာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူဆိုတာ အင္အားၿပိဳင္ဘက္မဟုတ္ပါ။ အႏုိင္အ႐ူံး မၿပိဳင္သင့္ပါ။ အစိုးရဘက္မွ မ်က္နာပ်က္ သိကၡာက်ရမည့္ ကိစၥမ်ိဳးမျဖစ္သင့္သလို ျပည္သူလူထု၏ နစ္နာဆုံး႐ူံးမူမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ဦးေဆာင္သူလူႀကီးလုပ္သူက လိမ္မာပါးနပ္ရမွာ။

အေရးအေၾကာင္း႐ွိလာပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကို ႏွလုံးရည္ျပည့္ဝေသာ ညဏ္ပညာ အေျခခံျဖင့္ ႐ွာေဖြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေစလိုပါသည္။

မိမိသည္ ဒီကိစၥအေပၚ အမွား အမွန္ ေဝဖန္ သုံုးသပ္လိုျခင္း မဟုတ္ပဲ ျပသနာ ေျဖ႐ွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသည့္ ျပည္သူတစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါသည္။

အာဏာ႐ွင္အဆက္ဆက္ကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခ့ဲဖူး သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လက္႐ွိအစိုးရသည္လည္း ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲ ပါဟူေသာ မွတ္ခ်က္မ်ိဳး ကင္ပြန္းတပ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္တာေတ့ာ အဓိကေပါ့။————။

Share.

About Author

Leave A Reply