မိမိတို႔ေနထုိင္သည့္အစိုးရအေပၚ သစၥာရွိရွိေနထုိင္ၾကရန္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္က တိုက္တြန္း

0

By မိုးေက်ာ္ – ခ်င္း (ဇိုး) မ်ဴိးႏြယ္ (Zohnahthlak) မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈတစ္ခုေအာက္တြင္ အတူတကြ ေနထုိင္ျခင္းမရွိႏုိင္ေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ေနထိုင္ၾကသည့္ အစိုးရေပၚ သစၥာရွိရွိ ေနထုိင္ၾကရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ပူးဇိုးရမ္းထန္းငါက မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ အိုင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔တြင္ ေျပာဆိုသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔ အခမ္းအနားကို အိုင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕ Vanapa ခန္းမတြင္ Chin Pawlpi ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တက္ေရာက္လာေသာ မီဇိုရမ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္က ထိုကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္နဲ႕မွ ေျပာင္းလဲလို႕မရတာကေတာ့ ေသြးခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု၊ ဘာသာတရားတစ္ခုတည္းကိုသာ ကိုးကြယ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္၊ ဘာသာစကားအနည္းငယ္ကြဲျပားေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ တလံုးတဝတည္းျဖစ္တယ္၊ ဒါဟာ ေျပာင္းလဲလို႔မရပါဘူး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ခုေအာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ ခ်င္း (ဇိုး) မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာေနရမည္ကို ေသခ်ာမေျပာႏိုင္ေပမယ့္ လက္ရွိ မိမိတို႔ေနထိုင္တ့ဲ အစိုးရေအာက္မွာ လိမၼာပါးနပ္စြာ၊ သစၥာရွိစြာ သူတို႔အတြက္ အရႈပ္ထုတ္မျဖစ္ဘဲ ေနထိုင္ဖို႔လိုအပ္ေနေသးတယ္၊ အိႏိၵယအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ေနထိုင္တဲ့အခါ အစိုးရကိုမဆန္႔က်င္ဘဲ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာေနတဲ့သူအေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ အရႈပ္ထုတ္မျဖစ္ဘဲေနထိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု မီဇိုရမ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ကေျပာသည္။

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔အခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးေဟာင္း ပူးႏိုးထန္ကပ္လည္း ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မီဇိုရမ္၏ နားလည္ေပးမႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းမယူဘဲ၊ မီဇိုရမ္ကို လွေပေစေသာသူမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“မီဇိုရမ္ျပည္နယ္မွာေနထိုင္ရင္ မီဇိုရမ္ကို လွေအာင္ ေနထိုင္တတ္ဖို႕ အေရးႀကီးတယ္၊ အရႈပ္အထုတ္မျဖစ္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္၊ နားလည္မႈကို အခြင့္ေကာင္းမယူမိဖို႕အေရးႀကီးတယ္၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာသူျဖစ္ေအာင္ေနထိုင္တတ္ဖို႕ အေရးႀကီးတယ္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္” ဟု ပူးႏုိးထန္ကပ္က သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply