မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ လူ (၉) ဦးႏႈန္း HIV ေရာဂါကူးစက္ခံေနရဟုဆို

0

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ လူ ၉ ဦးႏႈန္း HIV ေရာဂါကူးစက္ခံေနရသည္ဟု Mizoram State Aids Control Society (MSACS) ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အရသိရသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၉ လတာအတြင္း) မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ HIV ေရာဂါပိုးရွိသူ ၁၂၅၇ ဦး ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဇန္န၀ါရီလ မွ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရက္ေပါင္း ၂၇၃ ရက္ရွိကာ ယင္းေန႔ရက္ႏွင့္တြက္ခ်က္ပါက တစ္ရက္လ်င္ HIV ေရာဂါကူးစက္ခံရသည္ (၄.၆၀) ႏႈန္းရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရရံုးဖြင့္သည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္သာ HIV ေရာဂါပိုးရွိမရွိ ေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္အတြက္ အစိုးရရံုးပိတ္သည့္ေန႔မ်ား(စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အျခားေသာ Holiday ရက္မ်ား) မပါဘဲ အစိုးရရံုးဖြင့္သည့္ေန႔ရက္ကိုသာ အေျခခံၿပီးတြက္ခ်က္ပါက တစ္ရက္လွ်င္ လူ (၉) ဦးႏႈန္း HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသည့္သေဘာျဖစ္သည္ဟု (MSACS) ၏ မွတ္တမ္းအရသိရွိရေၾကာင္ မီဇိုရမ္ေန႔စဥ္ထုတ္ Vanglaini သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ စက္တင္ဘာလအထိ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ခရိုင္အသီးသီး၌ HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသည့္ပမာဏမွာ Aizawl ခရိုင္တြင္ (၈၄၃) ဦး၊ Lunglei ခရိုင္တြင္ (၁၂၀) ဦး၊ Saiha ခရိုင္တြင္ (၁၄)ဦး၊ Champhai ခရိုင္တြင္ (၈၄) ဦး၊ Kolasib ခရိုင္တြင္(၉၄) ဦး၊ Serchhip ခရိုင္တြင္ (၃၆) ဦး၊ Lawngtlai ခရိုင္တြင္ (၁၁)ဦး ႏွင့္ Mamit ခရိုင္တြင္ (၅၅) တို႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ HIV ေရာဂါပိုးထပ္မံေတြ႔ရွိသည့္သူမ်ားထဲတြင္ အသက္ (၁၄) ႏွစ္ေအာက္သည္ (၃.၁၇) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ (၁၅ မွ ၂၄) ႏွစ္အၾကားသည္ (၂၃.၀၃) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ (၂၅ မွ ၃၄) ႏွစ္အၾကားသည္ (၄၂.၃၈) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ (၃၅ မွ ၄၉) ႏွစ္အၾကားသည္ (၂၆.၄၆) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အသက္ (၅၀) အထက္သည္ (၄.၉၆) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply