မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႔ တရားမ၀င္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မည္

0

By မိုးေက်ာ္ – အိႏိၵယ-ျမန္မာအမွတ္ (၂) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ခ်င္းျပည္နယ္ ရိေခါဒါရ္ၿမိဳ႕မွတဆင့္ တဖက္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႕ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုသည္ ကုန္သြယ္ခြင့္လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟုဆိုကာ မီဇိုရမ္အေျခစိုက္ Importer & Exporter Code Holder Association of Mizoram အဖြဲ႕မွ စတင္ၾကပ္မတ္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

Importer & Exporter Code Holder Association of Mizoram အဖြဲ႔မွ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က အိုင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး မီဇိုရမ္သို႔ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းၾကသည့္ ကုန္သည္အမ်ားစုသည္ အိႏိၵယအစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လိုင္စင္မရွိၾကသည့္အျပင္ အစိုးရထံ၌လည္း စနစ္တက်အခြန္ေပးေဆာင္မႈမရွိအတြက္ နစ္နာမႈရွိသည္ဟု ၎တို႔၏အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ R. Lalruatfela ကေျပာသည္။

“ရိ-ဇိုေခါထာရ္ကတဆင့္ ကုန္သြယ္မႈဟာ တစ္လတစ္လ သန္းနဲ႔ခ်ီရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အစိုးရဆီမွာ စနစ္တက် အခြန္ေပးေဆာင္မႈမရွိၾကဘူး ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ လစဥ္ ရူပီသန္းနဲ႔ခ်ီဆံုးရွံဳးေနရတယ္ ဒါေတြကို အဆံုးသတ္ဖို႔ မီဇိုရမ္ကို ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကုန္တင္ကားအ၀င္အထြက္အားလံုးကို ၾကပ္မတ္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္’’ ဟု သူကေျပာသည္။

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ကုန္ပစၥည္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အစိုးရထံ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိၾကေၾကာင္း သူကဆက္ေျပာသည္။

အိႏိၵယ-ျမန္မာအမွတ္ (၂) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႕ေသာ ျမန္မာ ကုန္သည္အ မ်ားစုမွာ မီဇိုရမ္အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ကုန္သည္လိုင္စင္မရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ နယ္စပ္ဂိတ္တြင္လည္း တရားဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ဳိးမရွိဘဲ ေျပလည္သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ သြားလာသည့္ကိစၥမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္သ ည့္သေဘာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“နယ္စပ္မွာ ကုန္ပစၥည္းေတြတင္သြင္းတာ တရားဝင္မဟုတ္ဘူး။ ေျပလည္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ တရားဝင္ျဖစ္ဖို႕ဆိုရင္ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ လိုင္စင္ရွိဖို႕လိုတယ္။ ျမန္မာျပည္ဘက္က ကုန္သည္အားလံုးနီးပါ အဲဒီလိုင္စင္မရွိဘူး။ သူတို႕ေ ျပာတဲ့အတိုင္းျဖစ္ဖို႕ ဆိုရင္ လိုင္စင္ရွိဖို႕လိုတယ္။ အဲဒါကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္ေနတဲ့သေဘာျဖစ္မယ္ထင္တယ္” ဟု အဆိုပါကုန္သည္က ေျပာသည္။

အကယ္၍ Importer & Exporter Code Holder Association of Mizoram အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လာပါက ျမန္မာကုန္သည္မ်ားအတြက္ အထိနာႏိုင္ေၾကာင္း ယခုလို ဆက္ေျပာသည္။

“သူတို႕ေျပာတဲ့အတိုင္းဆိုရင္၊ က်မတို႕ ကုန္သည္အမ်ားစု အထိနာမွာျဖစ္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္လို႕မရေတာ့တဲ့ အေနအထား ျဖစ္တယ္။ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ရံုကလြဲၿပီး ဘာမွမစဥ္းစားတတ္ေတာ့ဘူး။” ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply