ရုန္းကုမၸဏီမွ အလုပ္ကြ်မ္းက်င္သူ ခ်င္းလူငယ္မ်ားေခၚယူေန

0

By ဒိမ္ – ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕မွာ အေျခစိုက္ေနသည့္ ရုန္းကုမၸဏီမွ အလုပ္အကိုင္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ ခ်င္းလူငယ္မ်ား အား ၄င္းကုမၸဏီက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ ေခၚယူေနေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေတာ့ ကုမၸဏီမွာ ေဒသခံ ခ်င္းလူငယ္မ်ားက အလုပ္ေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္။ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႕ လွ်ပ္စစ္ သြယ္တန္းေရးလုပ္ငန္းတတ္ေျမာက္တဲ့ သူေတြကို ခန္႕မွာျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ခ်င္းလူငယ္ ေတြဟာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္းေနတဲ့အတြက္ အလုပ္ႀကိဳးစားတဲ့ သူ၊ လုပ္ငန္း တတ္ကြ်မ္းလိုတဲ့ လူငယ္ ေတြကိုလည္း ခန္႕မွာပါ” လို႕ ရုန္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးခြ်မ္လိန္းက ခိုႏုမ္းသုန္သတင္းဌာနကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက အတတ္ႏိုင္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးသည့္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ မည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္မဆို ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ရုန္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒသခံ လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပး အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရုန္းကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္က ဆိုပါသည္။

ရုန္းကုမၸဏီသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားအားကစားရုံကို အလုပ္သမား ၂၀၀ နီးပါးရွိသည့္အနက္ ခ်င္းလူငယ္ အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနပါသည္။

ခ်င္းလူငယ္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္က်ြမ္းက်င္မွုပိုင္း အားနည္းေနေသးသည့္အတြက္ ျပည္မမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းမ်ားတဲြၿပီး လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္ကြ်မ္းက်င္မႈ ပိုမိုရရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကေန ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြ အစစအရာရာမွာ တိုးတက္လာဖို႕ လုပ္ငန္းဖန္တီး ေပးတာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြ ကိုယ္တိုင္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႕ လိုတယ္၊ ျပည္မ ကေနတက္လာတဲ့ အလုပ္သမားေတြေတာ့ အလုပ္ကြ်မ္းက်င္တယ္ဆိုေတာ့ ေဒသခံလူငယ္ေတြနဲ႕ ေရာၿပီး လုပ္ခိုင္းတယ္။ အဲလိုလုပ္ခိုင္းမွ ပန္းရံလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ကြ်မ္းက်င္လာမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးခြ်မ္လိန္းက ေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ၿပီး ပညာတတ္လူငယ္ေတြကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိဖို႕ လုပ္ေဆာင္ဖို႕လုိေၾကာင္း၊ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းအေနနဲ႕ အလုပ္ရွင္ေတြ ကိုဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္း ယခုအခ်န္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕မွာ ကုမၸဏီေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္မႈ မရရွိ ေသးေၾကာင္း ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီိး ဦးတလြန္ဇထန္းက ဆိုသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ေဆာက္လုပ္သည့္ အမ်ဳိးသား အားကစားရုံကို လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အၿပီး ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရုန္းကုမၸဏီသည္ အေဆာက္အဦးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိလိုသူ ခ်င္းလူငယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီပိုင္ရွင္က ဆိုပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply