သမၼာက်မ္းစာကို ေဖးမီးနစ္႐ႈေထာင့္မွေလ့လာသည့္ “အာျဗဟံ၏ဘုရားမွ ဟာဂရ၏ဘုရားသို႔” စာအုပ္ ေနႏူးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ေ၀မည္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းအမ်ဴိးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသည့္ ေနႏူး (Ninu) အဖြဲ႔က သမၼာက်မ္းစာကို ေဖးမီးနစ္႐ႈေထာင့္မွေလ့လာသည့္ “အာျဗဟံ ၏ဘုရားမွ ဟာဂရ၏ဘုရားသို႔” ဆိုသည့္ စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ရံုး၌ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

က်ား/မ (အမ်ဴိးသားႏွင့္ အမ်ဴိးသမီး) ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္းၾကား တြင္ က်ားမတန္းတူမႈကို လက္မခံၾကသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနသည့္အတြက္ သမၼာက်မ္းစာကို ျပန္လည္ေလ့လာ၍ ေဆြးေႏြးႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္ေ၀ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေနႏူးအဖြဲ႕ ဒါရိုက္တာ Mai Len Nei Cer ကေျပာသည္။

“က်မ္းစာကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြကပဲေရးသားတာျဖစ္တယ္ ဘာသာျပန္တဲ့လူေတြလည္း အမ်ိဳးသားေတြပဲျဖစ္တယ္ေပါ့ အမ်ားေသာအားျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ ခရစ္ယာန္အသိုင္း၀ိုင္းေတြမွာ ပါစတာလည္း အမ်ိဳးသားေတြပဲမ်ားတယ္ အဲတာကို အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီစာအုပ္ေတြကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က တကယ္ကို ဘာေျပာခ်င္လဲ သိလာလိမ့္မယ္ ျပီးေတာ့ အသင္းေတာ္ေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသမိီးေတြခြဲျခားခံရတာပိုနည္းလာျပီးေတာ့ က်ားမတန္းတူ ညီမႈ ေတြလည္းရိွလာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ေမ်ွာ္လင့္ထားတယ္” ဟု Mai Len Nei Cer ကေျပာသည္။

ယခုထြက္ရွိမည့္ စာအုပ္တြင္ ခ်င္းဓမၼပညာရွင္၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ ၁၉ ေယာက္တုိ႔၏ သမၼာက်မ္းစာအား ဖီးမီးနစ္ (ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရလိုသည့္အမ်ဴိးသမီး၀ါဒ ေထာက္ခံအားေပးသူ) ႐ႈေထာင္မွ ေလ့လားထားသည့္ အေတြးအျမင္မ်ားစုစည္းမႈတို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စာအုပ္ကို နယ္ဘက္တြင္ အရင္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္အုပ္ကို က်ပ္ ၃၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသည့္ ေနႏူးအဖြဲ႔သည္ “အိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္မရွိသည့္ ဧည့္သည္မ်ား” ဆိုသည့္ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အမ်ဴိးသမီး႐ႈေထာင့္မွေလ့လာသည့္ စာအုပ္ကိုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တုန္းက ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply