ဟားခါး – မတူပီ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး လမ္းပိုင္းတခ်ဴိ႕တြင္ အသံုးျပဳသည့္ေက်ာက္မ်ား အရည္အေသြးမျပည့္မွီဟုဆို

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မတူပီျမိဳ႕နယ္၊ ဟာခါး – မတူပီ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး လမ္းပိုင္းတခ်ဴိ႕တည္ေဆာက္သည့္ေနရာမွာ အသံုးျပဳသည့္ေက်ာက္မ်ားသည္ အရည္အေသြးမျပည့္မွွီသည့္အတြက္ မတူပီခ်င္းလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟာခါး – မတူပီ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ ငလိုင္ေက်းရြာအတြင္း ကတၱရာခင္းရန္ ေက်ာက္ကန္ထရိုက္တာ ဦးငိုင္လ်န္မွ ခ်ထားေပးသည့္ ေက်ာက္က်ဥ္း (၈) က်ဥ္းမွာ အသံုးျပဳရန္ အရည္အေသြးမျပည့္မွီေၾကာင္း လမ္းအထူး (၁၂) မွ တာ၀န္ရိွသူ J.E – Salai Calvin မွ မတူပီအေျခစိုက္ခ်င္းလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ထံ လာေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ မတူပီခ်င္းလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အဆိုပါေဒသသို႔သြားေရာက္ကာ လမ္းအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ေက်ာက္မ်ားကို သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီး အရည္ေသြးမ်ားမျပည့္မွီေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ၍ လံုး၀ အသံုးမျပဳၾကရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (CHRO) ထံမွသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဦးငိုင္လ်န္၏ ေက်ာက္ထုတ္သည့္ေနရာသို႔ ဆက္လက္စစ္ေဆးကာ အရည္အေသြးမျပည့္မွီေသာေက်ာက္မ်ားကို ထုတ္ယူသယ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္၊ လမ္းခင္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အဆိုပါေက်ာက္မ်ားကို ဆက္လက္ေတြ႔ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ တုိင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အသိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply