အရက္ပိတ္မည့္အစား ဘာသာေရးအဆံုးအမျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္သင့္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေျပာ

0

အရက္ေရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳအရ ေအာင္ျမင္မႈမရွိသည့္အတြက္ အရက္ကို ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္းက ပိ္တ္မည့္အစား ဘာသာေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဘာသာေရး၏အဆံုးအမျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ကာ ယစ္မ်ဴိးဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ပါက အားလံုးအဆင္ေျပမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဉီးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး န၀မေန႔တြင္ ထန္တလန္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီေရႊလ်န္းက ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ့နယ္တြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးကာ လုပ္ကိုင္ေစေသာ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ ခ်ထားေပးျခင္းမ်ားအား အၿပီးတိုင္ ပိတ္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒု-၀န္ႀကီးက ထိုကဲ့သို႔ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ့နယ္ ယစ္မ်ိဳးအႀကံေပးအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ထန္တလန္ၿမိဳ့နယ္တြင္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းကို အၿပီးတိုင္ပိတ္သိမ္း ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းရွိ/မရွိကို တင္ျပရာတြင္ ပိတ္လိုက္ပါက ပိုမိုၿပီး တရားမဝင္ယစ္မ်ိဳး၊ တရားမဝင္ အရက္မ်ားဝင္လာၿပီး ပိုအႏၲရာယ္ ရွိလာသည့္အတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

“ၿမိဳ့မိၿမိဳ့ဖမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ လုံးဝ ပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာအေတြ႕အၾကဳံရ နိုင္ငံတကာတြင္ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ အပါအဝင္ အရက္ေမွာင္ခိုႀကီးထြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ စီမံခ်က္ျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ပိတ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံကဲ့သို့ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ဘာသာစုံ၊ လူမ်ိဳးစုံရွိသည့္ေနရာတြင္ အရက္ကို တစ္ၿမိဳ့နယ္တည္း ပိတ္မည့္ အစား ဘာသာေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဘာသာေရး၏အဆုံးအမျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ခါ Task Force မ်ားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက အားလုံးအဆင္ေျပမည္” ဟု ဒု ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္သည့္ ပြဲလမ္းသဘင္္ေန႔ရက္မ်ား၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔စသည့္ ေန႔ႀကီးေန႔ရက္ မ်ား၊ အပတ္စဥ္ ဘုရားေက်ာင္းတက္ရသည့္တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ယစ္မ်ိဳးေရာင္းခ်မွု မရွိေစေရးကိုၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ၀န္ႀကီးကဆက္ေျပာသည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦး ရွန္ဘိခ္က်ဴံးက ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အရက္ကို အၿပီးတိုင္ပိတ္သိမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိပါက မေကာင္းသည့္အရက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေစေရးကို အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ခိုႏူမ္းသုန္ကိုေျပာသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ မပိတ္ေပးႏုိင္ရင္ေတာင္မွ လိုင္စင္ေပးတဲ့ဆိုင္ေတြက အိုဘီလို႔ေခၚတဲ့ မေကာင္းတဲ့အရက္ေတြ ေရာင္းေနတာ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့အရက္ေတြကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖို႔လိုမယ္ ၿပီးေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြကိုလည္း လံုး၀မေရာင္းေပးဖို႔လိုပါတယ္’’ ဟု ဦးရွိန္ဘိခ္က်ဴံကေျပာသည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ အရက္ပေပ်ာက္ေစႏုိင္ေရးအတြက္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစုေပါင္းၿပီး ယခင္က အစိုးရမွ ခ်ေပးေသာ ယစ္မ်ဴိးလိုင္စင္ကို ၀ယ္ယူကာ အရက္ကို ၁၀ ႏွစ္နီးပါးခန္႔ပိတ္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္ းသည္ ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရပ္နားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယခုလက္ရွိ ထန္တလန္ၿမ္ိဳ႕ေပၚတြင္ လိုင္စင္ရအရက္ဆိုင္ ၃ ဆိုင္ရွိကာ အလြယ္တကူအရက္၀ယ္ယူရႏုိင္သည့္အတြက္ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္စီးကုန္ၿပီး မေကာင္းသည့္အရက္ ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္သူလည္း မ်ားလာသည္ဟု ဦးရွန္ဘိခ္က်ဴံကေျပာသည္။

“သက္ဆိုင္ရာကလည္း လိုင္စင္ရအရက္ဆိုင္ကို စစ္ေဆးမႈလည္းမရွိ မေကာင္းတာေရာ ေကာင္းတာေရာ ႀကိဳက္သလိုေရာင္းေနၾကေတာ့ လူငယ္ေတြတအားပ်က္စီးတာ လူေသလည္းပိုမ်ားလာတယ္ ေသတဲ့လူကလည္း အရက္သမားေတြပဲ၊ ေဆးရံုမွာဆိုလည္းပဲ ဥပမာလူနာ ၂၀ ရွိတယ္ဆိုပါစို႔ ၈ ေယာက္ေလာက္က အရက္သမားေတြျဖစ္ေနတာ ဒါေၾကာင့္ ဒီအရက္ကို မပိတ္ေပးႏုိင္ရင္ေတာင္မွ ေသေသခ်ာခ်ာ စည္းကမ္းတက် ၾကပ္မတ္ဖို႔လိုပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာဆိုပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply