အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းတက္ေရာက္သည့္ လူငယ္ ၃၀ ေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ရရွိၾက

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္ (CCSN) ၏ ဦးေဆာင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ သင္တန္းသား ၃၇ ဦးတို႔သည္ ယခုအခါ အလုပ္ကိုင္ရရွိၾကၿပီဟု သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလစတင္၍ ဇြန္လအထိ ၆ လၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဆိုင္ကယ္သင္တန္းတြင္ အမ်ိဳးသား (၂၁) ေယာက္၊ လွ်ပ္စစ္၀ိုင္ယာသြယ္တန္းသင္တန္းတြင္ အမ်ိဳးသား (၄၅) ေယာက္၊ အိမ္တြင္းလက္မႈပညာသင္တန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၈၁) ေယာက္၊ အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသား (၃) ေယာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ေယာက္ပါ စုစုေပါင္း (၁၅၁) ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔အနက္ သင္တန္းသား လူငယ္ (၃၇) ေယာက္တို႔သည္ ယခုအခါ ၎တို႔တတ္ကြ်မ္းသည့္ လုပ္ငန္း အသီးသီးတြင္ အလုပ္ရရွိေနၾကၿပီဟု CCSN မွ ဒါရိုက္တာ ဦးယာကုတ္ထန္ကေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူေတြထဲမွာ NGO မွာ အလုပ္ရရိွသူက အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အမ်ိဳးသားသံုးေယာက္ အဲဒါက်ေနာ္တုိ႔အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးႏိုင္တယ္ ျပီးရင္လွ်ပ္စစ္၀ိုင္ယာသြယ္တန္းျခင္း သင္တန္း (၄၅) ဦးကေန အဲဒီထဲမွာ (၆) ေယာက္ကေတာ့ ဒီကုမၸဏီမွာ အခုအစိုးရလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမွာေပ့ါေနာ္ ေန႔စားအေနနဲ႔လုပ္တဲ့သူေတြရွိတယ္ လစာနဲ႔လုပ္တဲ့သူေတြရိွတယ္ ေန႔စားမွာေတာ့ တစ္ေသာင္းခြဲကေန ႏွစ္ေသာင္းၾကားသူတို႔အလုပ္ရၾကတယ္ ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္သင္တန္းမွာေတာ့ တခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးုေတြလုပ္ေပးတာေတာ့ရိွတယ္ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဆိုင္ကယ္ျပင္ဆိုင္မွာအလုပ္လစာရတယ္ ျပီးရင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ေယာက္ကေတာ့ ဆပ္ျပာထုတ္တာတို႔ လက္မႈပညာ (၁၅) မ်ိဳးေလာက္သူတို႔ထုတ္လုပ္ႏိုင္တယ္ သူတို႔အတြက္ အပို၀င္ေငြရရိွႏိုင္ခဲ့တယ္ ျပီးေတာ့ အိမ္တြင္းလက္မႈလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္တဲ့ (၇) ေယာက္ကို က်ေနာ္တို႔က သင္တန္းဆရာမအျဖစ္ အသံုးျပဳတယ္ သူတို႔ကိုတိုင္လည္းျပန္ထုတ္လုပ္တယ္ အားလံုးေပါင္းဆိုရင္ေတာ့ (၃၇) ေယာက္က အလုပ္အကိုင္ရရိွတယ္” ဟု ဦးယာကုတ္ထန္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္သူ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိၿပီး ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ၁၀ တန္မေအာင္ျမင္ဘဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိတ္သြားသည့္ အေနအထားမ်ဴိးမျဖစ္ရေလေအာင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အသက္၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးယာကုတ္ထန္ကေျပာသည္။

“အဓိကေတာ့ ဆယ္တန္းမေအာင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးက်ေနာ္တို႔လုပ္တာ ႏွစ္စဥ္ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့သူေတြက အမ်ားဆံုး (၁၉) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲေအာင္တာဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ (၈၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ဆယ္တန္းမေအာင္ေသးတဲ့ တခ်ိဳ႕လူေတြက ရုန္းကန္ေနၾကတာေပါ့ေနာ္ အဲလိုမ်ိဳးသူေတြကို အလုပ္လက္မဲ့မျဖစ္ရေလေအာင္ တျခားနည္းလမ္းေတြကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေတြလည္းလိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚအျမင္ေတြရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပီးရင္အမ်ိဳးသမီးကလည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ အိမ္ေထာင္က်ျပီဆိုရင္ သူတို႕က အိမ္တြင္းေရးကိစၥပဲလုပ္ျပီးေတာ့ တစ္ျခား၀င္ေငြရတဲ့သူေတြကအရမ္းနည္းတယ္ အဲလိုမ်ိဳးသူတို႔က အိမ္ေထာင္က်တဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ပံုမွန္၀င္ေငြရရိွလာရင္ သူတို႔အမ်ိဳးသားေတြဆီမွာပိုက္ဆံေတာင္းစရာမလိုပဲ မိသားစုအေရးကိစၥကို အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႕အတြက္ဆိုတဲ့ဟာေတြ က်ေနာ္တို႔ကရည္ရြယ္တယ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုျမင့္တင္ေပးဖို႔ ျပီးရင္ လူငယ္ေတြလည္းအလုပ္လက္မဲ့ကို ေလ်ာ့ခ်ေအာင္ရည္ရြယ္ျပီးလုပ္တာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးယာကုတ္ထန္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းအလြန္နည္းပါးသည့္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ားပင္လွ်င္ အလုပ္မရွိၾကသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ လူငယ္အမ်ားစုသည္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းလည္း လုပ္ကိုင္လိုစိတ္မရွိၾကသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ထြက္ၿပီးအလုပ္လုပ္သူပိုမ်ား လာသည္ဟု သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိလာႏုိင္ေရးအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ဟု ဦးယာကုတ္ထန္ကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply