အိႏိၵယဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အုပ္ခ်ဴပ္ဆက္ဆံမႈအေျခအေန ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သြားေရာက္ေလ့လာ

0

By မိုးေက်ာ္ – အိႏိၵယ၏ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အုပ္ခ်ဴပ္ဆက္ဆံမႈအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွကိုယ္စားလွယ္ (၁၀) ဦးတို႔သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔က မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေအာင္လင္းေထြးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ပူးဇိုးရမ္းထန္းငါႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အုပ္ခ်ဴပ္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အိႏိၵယ-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားကုန္သြယ္မႈ၊ ကုလားတန္စီမံကိန္းမ်ားလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု မီဇိုရမ္ေန႔စဥ္ထုတ္ The Aizawl Post သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ Aijal club တြင္ေတြ႔ဆံုၿပီး အိႏိၵယ၏ ဒီမိုကေရစီစံနစ္အုပ္ခ်ဴပ္ပံု၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

အလားတူ မီဇိုရမ္တကၠသိုလ္ရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ဆံုကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply