ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေရႏွင့္မီးရရွိေရး ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွတင္ျပ

0

By မိုးေက်ာ္ – ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမဳိ႕နယ္ ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕အတြင္း ေသာက္သံုးေရ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိႏိုင္ေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္၌ ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ယခုလို ေရႏွင့္မီးကိစၥကို တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ရိေခၚဒါရ္လူထုနဲ႕ေတြ႕ဆံုပြဲမရွိဘဲ တင္ျပစာအေပၚ တစ္စံုတရာေျပာၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္း ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်န္႕လ်န္နာက ယခုလို ေျပာသည္။

“လူထုနဲ႕ေတြ႕ဆံုပြဲ သီးသန္႕မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႕ တင္ျပစာအေပၚတစ္စံုတရာေျပာၾကားျခင္းလည္းမရွိဘူး။ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အတြက္ ဘာတစ္ခုမွေျပာသြားတာမရွိဘူး” ဟုေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ တင္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဦးစားေပး (၁) အေနနဲ႕ ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕ ေသာက္သံုးေရဖူလံုစြာရရွိေရးအတြက္ ဝုမ္းသီြးေဒါန္ (Vomtuidawn) ေရထြက္မွ မိုင္ (၂၀) ေက်ာ္ (၂%)မိုင္ သြယ္ယူပါက ခန္႕မွန္းေျခကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ (၄၅၀.၀၀) သန္း က်န္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

၄င္းအျပင္ ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း စုစုေပါင္း အိမ္ေျခ ၈၄၅၊ လူဦးေရ (၄၁၀၀) ရွိၿပီး ေရဖူလံုမႈအေနျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ (၇၅%) ျဖစ္ၿပီး၊ ေႏြရာသီတြင္ (၃၀%)သာ ရွိေသာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕ေရေပးေဝေရးအတြက္ ေရထြက္အသစ္ ထပ္မံလိုအပ္ ေၾကာင္းလည္း တင္ျပခဲ့သည္။

တင္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဦးစားေပး (၂) အေနျဖင့္ ရိေခၚဒါရ္ၿမဳိ႕အား (၁၅၀+၅၀၀) ေကဗီြေအ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပးစက္ ျဖင့္ ၁၁ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္း (၃.၄၈) မိုင္၊ ၁၁/၀.၄ ေကဗီြ ထရန္စေဖာ္မာ (၅) လံုး (၅၆၀) ေကဗီြေအ၊ ၄၀၀ ဗို႕ ဓာတ္အားလိုင္း (၆.၈)မိုင္ျဖင့္ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူ (၄၃၉)ဦးအား တစ္ရက္လွ်င္ ေလးနာရီျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ (၃၃) ေကဗီြ တီးတိန္-ရိေခၚဒါရ္ဓာတ္အားလိုင္း (၃၂) မိုင္၊ ၃၃/၁၁ ေကဗီြ၊ ၁၀ အမ္ဗြီေအ ဓာတ္အားခြဲရံု (၁) ရံု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ JICA Phase III (၂၀၂၀ မွ ၂၀၂၂ ထိ) တြင္ လ်ားထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္မွန္သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply