“ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း မရွိ” ပိုစတာကမ္ပိန္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္စတင္လႈပ္ရွား

0

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂၀၁၈) ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမရွိ” ပိုစတာ ကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈကို ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာ ကြန္ယက္က ဟားခါး ႏွင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္း (၁၁) နာရီခန္႔ကစတင္ၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ရွိ လူစည္ကားရာေနရာ၊ လမ္းဆံုလမ္းဂြမ်ားတြင္ “ေျမ- ေရာင္းကုန္မဟုတ္ပါ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမရွိ။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသာရွိသည္။” ဆိုသည့္ ပိုစတာ၊ ဗီႏိုင္းမ်ားကို လိုက္လံကပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာကြန္ယက္မွ တာ၀န္ခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကို မန္ဇခုပ္ကေျပာသည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ မ႐ွိဘူး ဘိုးဘြားပိုင္ေျမပဲ႐ွိတယ္၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြမွာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ကေန က်င့္သံုးလာခဲ့တဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ တို႔ကို ကာကြယ္ဖို႔ခုလို လႈပ္ရွားမႈစတင္တာ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ကို မန္ဇခုပ္ကေျပာသည္။

ယခုလႈပ္ရွားမႈသည္ ပထမအဆင့္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ယခုလ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔မတိုင္ခင္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္စလံုးတြင္ အၿပီးလႈပ္ရွားၾကမည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ၾကၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔က အစိုးရကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းေတြကို အသံုးျပဳေနသည့္ လူပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီး (၆) လအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိပါက ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဟု ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီက ႏိုဝင္ဘာလ (၂) ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ အသိေပးစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ေျမယာမ်ားသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းလာသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသာျဖစ္ၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဟူ၍ လံုး၀မရိွေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ ဥပေဒျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေျမသိမ္းျခင္း၊ စီမံကိန္းၾကီးမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔အား လံုး၀ ရပ္တန္႔ရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးမွ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမရိွဟု ေျပာဆိုခ်က္ကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည္ဟု ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာကြန္ယက္အဖြဲ႔က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာကြန္ယက္ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားေျမယာေပၚလစီ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားပါဝင္ၿပီး ကြန္ယက္အဖြဲ႔ဝင္ ၂၇ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ (ဓာတ္ပံု – ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာ ကြန္ယက္)

Share.

About Author

Leave A Reply