“ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရ’’ ဟု တဖက္သတ္တားျမစ္မႈ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ – CNF ဥကၠဌ ပူးဇင္က်ဴံး

0

“ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရ’’ ဟု တဖက္သတ္တားျမစ္ျခင္းသည္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုကို အတူတကြထူေထာင္ၾကေသာ လူမ်ဴိးမ်ား၏ လြတ္လပ္သည့္ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔အခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး (CNF) ဥကၠဌ ပူးဇင္က်ဴံးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ခြဲထြက္ခြင့္နဲ႔ ခြဲမထြက္ရဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ လူမ်ဴိးမ်ားရဲ့ မူလအခြင့္အေရးမ်ားဟာ ၎လူမ်ဴိးမ်ားရဲ့ ဆႏၵ သေဘာ ထားအရသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး အျခားလူမ်ဴိးတစ္မ်ဴိး၊ အျခားအစုအဖြဲ႔တစ္ခုမွ အတင္းလက္ခံ သေဘာ တူခိုင္းလို႔ရတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ပူးဇင္က်ဴံးက ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဴပ္ (NCA) အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစု၊ ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားမ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္းဆိုလာခဲ့ေသာ “ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္” ႏွင့္ “ျပည္ေထာင္စုမွ မည္သည့္အခါမွ် ခဲြထြက္ျခင္းမျပဳရ’’ ကို အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလာျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား တစ္ဆို႔သည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္ဟု CNF ဥကၠဌက ေျပာသည္။

“ခြဲထြက္ခြင့္ကတိေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္ ခြဲထြက္ခြင့္ဟာ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအၾကား ျပဳလုပ္တဲ့ ပၮိညာဥ္စာခ်ဴပ္၊ တရား၀င္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ပင္လံုစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတဲ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းအမ်ဴိးသားနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ခြဲထြက္ခြင့္ဟာ မိမိတို႔ရဲ့ ပကတိ မူလအခြင့္အေရးျဖစ္တယ္၊ အဲဒီ ပကတိမူလအခြင့္အေရးကို မည္သည့္အရာနဲ႔မွ် တားဆီးပိတ္ပင္တားဆီးလို႔မရပါဘူး’’ ဟု CNF ဥကၠဌကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးႏွင့္ ခြဲမထြက္ေရးကိစၥသည္ မိမိတို႔ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာသာ တည္မွီေနသည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

ယေန႔က်ေရာက္ေသာ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ တြင္လည္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ အသီးသီးဆင္ႏြဲက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply