၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ဝွမ္း ကေလးငယ္ (၆၀၀) ေက်ာ္ေသဆံုး

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးေသဆံုးမႈဦးေရ (၆၄၀) ရွိခဲ့ၿပီး လူဦးေရအခ်ဴိးအစားႏွင့္တြက္ခ်က္လွ်င္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

ကေလးေသဆံုးမႈဆိုသည္မွာ ေမြးကင္းစအရြယ္မွ အသက္ (၅) အရြယ္ထိ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေသဆံုးသည္ကိုဆိုလိုၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ေသဆံုးသည့္ အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ရွာရြန္ပါရ္ကေျပာသည္။

“ကေလးေသဆိုရင္ ေမြးစကေန ၅ ႏွစ္အထိပဲပါတယ္၊ အဓိကေသဆံုးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ဒို႔ေတြဆန္းစစ္ထားတဲ့ဟာကေတာ့ ျပင္းထန္အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါေပါ့၊ ဒုတိယက လမေစ့ ေပါင္မျပည့္ ေနာက္တစ္ခုက အသက္ရွဴခက္ခဲတာေပါ့’’ ဟု ေဒါက္တာရွာရြန္ပါရ္ကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကေလးေသဆံုး မႈမွာ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄၀)၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄၆)၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၈)၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၁၄)၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္(၄၄) ၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၇၈)၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၅၅)၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၄၃) ႏွင့္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၈၂) ေယာက္ စုစုေပါင္း (၆၄၀) ရွိသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကေလးေသဆံုးမႈ ဦးေရ (၅၅) ဦးရွိခဲ့ၿပီး လူဦးေရအခ်ဴိးစားႏွင့္ တြက္ခ်က္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ကန္ပက္လက္ကက်ေတာ့ ကေလးအရွင္ေမြးနဲ႔ ျပန္တြက္လိုက္ရင္ လူဦးေရနည္းေပမယ့္ တစ္ေယာက္ေသတာက လူဦးေရနည္းတဲ့ေနရာမွာ ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္၊ ဥပမာ ပလက္၀တို႔ တီးတိန္တို႔ဆိုရင္ လူဦးေရက တစ္သိန္းစီေလာက္ရွိတယ္၊ ပလက္၀နဲ႔ တီးတိန္မွာ တစ္ေယာက္ေသတာနဲ႔ ကန္ပက္လက္မွာ တစ္ေယာက္ေသတာက ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အရွင္ေမြးနဲ႔ ျပန္တြက္လိုက္ေတာ့ေလ ကန္ပက္လက္က အမ်ားဆံုးျဖစ္သြားတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးအရွင္ေမြးစာရင္းမွာ (၁၂၉၉၈)ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယခုေသဆံုးမႈစာရင္းအရ ကေလး အရွင္ေမြးအေယာက္တစ္ေထာင္လွ်င္ ကေလးငယ္ အေယာက္(၃၀) ႏႈန္းေသဆံုးသည့္သေဘာျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာ ရွရြန္ပါရ္က ဆက္ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ အႀကီးမားဆံုး က်န္းမာေရးျပသနာစိန္ေခၚမႈမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ ေသဆံုးမႈ၏ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေနအိမ္တြင္ေသဆံုးၾကသည္ဟု ေဒါက္တာကေျပာသည္။

“လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲေပါ့ သြားရလာရ ခက္ခဲတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဆးရံု ေဆးေပးခန္းေတြကို အခ်ိန္မွီမေရာက္ႏုိင္ဘူးေပါ့ေနာ္ ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးက အိမ္မွာေသၾကတယ္ (၆၀%) ေပါ့ေနာ္ အိမ္မွာေသၾကတယ္ လမ္းမွာေသတာရွိသလို ေဆးရံုမွာေသတာ လည္းရွိတယ္ ေဆးရံုမွာေသတဲ့ဥစၥာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာကေတာ့ အခ်ိန္ေနာက္က်လို႔ေသတာမ်ားတယ္ အခုေသဆံုးရ တဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကာကြယ္ ကုသလို႔ရတဲ့ဥစၥာေတြပဲ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါဆိုရင္ ေစာေစာစီးစီးသိတာနဲ႔ ေရာဂါလကၡဏသိျပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းကုသမႈခံယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ လံုး၀ေသႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရိွဘူး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔က်န္းမာေရးအသိပညာရိွဖို႔လိုတယ္ ဘယ္လိုမ်ိဳးဆိုရင္ အႏၱရာယ္လကၡဏျဖစ္တယ္ ခ်က္ခ်င္းေဆးရံု ေဆးခန္း က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းဆီသြားရမယ္ဆိုတာကိုသိရမယ္” ဟု ေဒါက္တာ ကဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကေလးေသဆံုးမႈမွာ အေယာက္ (၃၂၀) ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေသေမြး သည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ စာရင္းကိုပါထည့္တြက္ထားသည့္အတြက္ အေရအတြက္တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေသဆံုးမႈကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေလွ်ာ့က်မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးငယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးအားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အတြက္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ထားသည္ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply