၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည့္စံုမွန္ကန္သည့္ မဲစာရင္းရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေနဟု ခ်င္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေျပာ

0

By လားႏြန္ – လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား မဲေပးခြင့္မဆံုးရံႈး ရေလေအာင္ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

“က်ေနာ္အခုလက္ရိွ အိမ္ေထာင္စုလိုက္လူဦးစာရင္းေတြကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကေနျပီးမွ ဦးစီးျပီး ေတာ့ ေကာက္ေနျပီ ေကာက္လို႔ရတဲ့ဟာေတြကို အခ်က္အလက္ေတြေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ လ.၀.က နဲ႔ဆိုင္ရင္ လ.၀.က လုပ္ေပးမယ္ အိမ္ေထာင္စုစရင္းေတြထုတ္ေပးလုပ္တာတို႔ မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးတာတို႔ အဲဒါလုပ္ေပးတာ ႏွစ္လလုပ္ေပးမယ္ ၾသဂုတ္လအထိ အဲထဲမွာပဲတစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ က်ေနာ္တို႔ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ေတြကိုေကာက္ယူရတဲ့ စရင္းေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ကေန က်ေနာ္တုိ႔ဆီအပ္မယ္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ကေန ကြန္ျပဴတာထဲကိုစရင္းသြင္းမယ္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္မူၾကမ္းထြက္လာမွာေပါ့” ဟု ဦးလင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ ရာက႑စံုမွပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကို ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ဟားခါးၿမိဳ႕ စုေပါင္းရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာမဲေပးႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္း အျပည့္အ၀မဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္မဆံုးရံႈးေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ဦးလင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ပထမအစီစဥ္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔လူဦးေရစရင္းေကာက္တဲ့ဇယားပံုစံထဲမွာကို မသန္စြမ္းအတြက္ဆို ျပီးေတာ့ သီးျခားဇယားတိုင္ က်ေနာ္တို႔လုပ္လုိက္တယ္ အဲဒီမသန္စြမ္းေလးမ်ိဳးထဲကေန အျမင္အၾကားခႏၶာဥာဏ္ရည္မမွီေပါ့ အဲဒီဟာကိုေကာက္တဲ့လူကေန မွတ္ခ်က္ေပးမယ္ မွတ္ခ်က္ေပးလာလို႔ရိွရင္ က်ေနာ္တို႔ေကာ္မရွင္ဆီေရာက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္မဲရံုမွာေတာ့ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစားကဘယ္လိုရိွလဲ အဲဒီေပၚမွာမူတည္ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔မဲရံုကိုျပင္ဆင္ေပးမယ္ တခ်ိဳ႕မဲရံုဆိုလိုရိွရင္လည္း အေပၚထပ္မွာျဖစ္ေနတယ္ဆိုလိုရိွရင္ ေအာက္ထပ္ကိုျပန္ေျပာင္းျပီးမယ္ေပါ့ မဲဆႏၵရွင္စရင္းကို အဲလိုေလးေတြက်ေနာ္တို႔ ၾကိဳျပီးေတာ့စီစဥ္ထားတယ္”ဟု ဦးလင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းဦးေရဒုတိယအမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္သည္။

ျပည့္စံုမွန္ကန္သည့္ မဲဆႏၵရရိွႏိုင္ေအာင္ အေထြေထြဦးစီးဌာနမွ လူဦးေရစရင္းေကာက္ခံလာသည့္အခ်ိန္တြင္ မဲဆႏၵွရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ေပးအပ္ရန္လို အပ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည့္စံုတိက်မွန္ကန္သည့္ မဲစာရင္းရရိွေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဟားခါးမသန္စြမ္ းအဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဘ၀ျမွင့္တင္ေရးအသင္း၊ Chin Women Organization, Hakha (CWO)၊ သတင္းမီဒီယာအသင္းအဖြဲ႕၊ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေ ရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply