ခ်င္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦး US ေရာက္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ခ်င္းအေရး သြားေရာက္ေဆြးေႏြးမယ္

0

ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီမွ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပူး လာလ္းေမာင္းက်ဳံးသည္ မၾကာခင္ အေမရိကသုိ႕သြားေရာက္ၿပီး ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

“အဓိက က ျပည္နယ္အတြက္ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ ခ်င္းျပည္သူအတြက္ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ ဆုိတာေတြ ခ်င္းျပည္ သူေတြ၊ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ပူးလာလ္ေမာင္းက်ဳံးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က အေမရိက သုိ႕သြားေရာက္ၿပီး ခ်င္းျပည္သူလူထုတခ်ဳိ႕နွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ ဆုံၿပီးျဖစ္သည္။

“ က်ေတာ္အခု ဗီဇာေလွ်ာက္ေနတာပါ၊ တကယ္လုိ႕ အေမရိကေရာက္ယင္ ကုိယ့္ပါတီအတြက္ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ ကိစ

ၥေတြလည္း အုိင္ဒီယာေတြ ေတာင္းခံမွာျဖစ္တယ္ ” ဟု ဆက္ဆုိသည္။

ပူးလာလ္းေမာင္းက်ဳံးသည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီတြင္ ပါတီစီးပြားေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေပးျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။

အေမရိကကေန အျပန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတခု ကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္

Share.

About Author

Comments are closed.