ခ်င္းျပည္သူ အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကြင္းဆင္း

0

ယခုႏွစ္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡ ေခါင္းပါး မႈျပသနာေျဖ ရွင္းေရး ခ်င္းျပည္ နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၄င္းတုိ႕ မဲဆႏၵနယ္အလုိက္ ကြင္း ဆင္းေနၾက သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ – ၂၁ အၾကား က်င္းပသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၱအၾကိမ္ပုံမွန္ အစည္း အေ၀း တြင္ ထန္တ လန္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပူးလာလ္ေမာင္းက်ဳံး က တင္ျပရာသည္ကုိ အစည္းအေ၀းက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရး အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

“ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၈၆ ရြာလုံးလုံး အစာေရစာ ျပတ္လပ္ေနၾကတယ္၊ အျခား ၿမိဳ႕နယ္ေတြ မွာလည္း အစာ ေရ စာ ျပတ္လပ္ေနၾကတယ္၊ အဲဒါကုိ အစုိးရမဟုတ္ တဲ့ ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ ေတာင္း ခံ ေပးဖုိ႕ တင္ျပတာပါ” ဟု ပူး လာလ္ေမာင္းက်ဳံးက ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ Pu Lal Maung Cung နဲ႕အတူ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး Pu Rum Thang တုိ႕လည္း ဇႏၷ၀ါရီ ၀၁ ရက္ေန႕တြင္ ေဒသ အတြင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႕ကုိ ေခၚယူၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။

“ ေဆြးေႏြပြဲမွာ ၁၂၀ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္၊ တခ်ဳိ႕ရြာေတြက သုံးလအထိသာ စားနပ္ရိကၡ လုံေလာက္ မွာျဖစ္တယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၀၅ – ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈျပသနာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.