ခ်င္းႏွစ္ပါတီ ဖ်က္သိမ္းၿပီး တပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေတာ့မယ္

0

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ပါတီတုိ႕သည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီအမည္နာမေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းေတာ့ျဖစ္ဟု သိရသည္။

လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ ဇူလုိင္လမတုိင္ခင္ ေကာ္မရွင္ထံ ေပးပုိ႕ၿပီးမွ အေသးစိပ္ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီအဲန္ပီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဆလုိင္း က်ဲအုိဘိခ္ေထာင္း က ေျပာသည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ပါတီသည္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလတြင္ တပါတီီအျဖစ္ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူညီ ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္မွ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရး လုပ္ထုံးလုပ္္နည္း မ်ားမရွိသျဖင့္ ၾကန္႕ၾကာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ဆက္ဆုိ သည္။

သုိ႕ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ပါတီေပါင္းစည္းခြင့္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တရား၀င္ အမိန္႕ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးၾကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္မွာ တႏွစ္ ခန္႕ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ၿပီး ယေန႕ တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲက ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းႏွစ္ပါတီသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ား ဆုံး ေနရာရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယူအက္္စ္ ဒီပီပါတီ၏ တမတ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေစ လႊတ္ေရး ဥပေဒေၾကာင့္ အစုိးရ မဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ယခု ေပါင္းစည္းမည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရး ပါတီ၊ ယူအက္စ္ဒီပီပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အီးအဲန္ဒီပီပါတီတုိ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု လည္း သတင္းမ်ားထြက္ေနသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.