ဇိုမီး(ခ်င္း) လူငယ္မ်ား ညီလာခံက ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ စီမံကိန္းဆိုင္းငံ့ရန္ေတာင္းဆို

0

တရုတ္ကုပၼဏီ North Mining Investment Company (NMIC) မွ တူးေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ တီး တိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္နီကယ္သံသတၱဳ တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့ေပးရန္ ဇိုမီး(ခ်င္း) လူငယ္မ်ား ညီ လာခံက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕ ရာျပည့္ခန္းမတြင္ ယခုလ ၅ ရက္ေန႕မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာပထမဆံုးအႀကိမ္ ဇိုမီး(ခ်င္း) လူငယ္ မ်ား ညီလာခံအၿပီးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ စီမံကိန္းကိုဆိုင္းငံ့ေပးရန္ ေက်ညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးနည္းဥပေဒေတြကုိ အစိုးရကေန ေရးဆြဲၿပီးမွသာ က်ေနာ္ တို႔ ဒီစီမံကိန္းကို လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒသခံေတြအတြက္ စဥ္းစားၿပီး မလုပ္သင့္ေသးဘူးထင္လို႔ ဆိုင္း
ငံ့ဖို႔ ေတာင္းဆိုရတာျဖစ္တယ္” ဟု ဇိုမီး(ခ်င္း)လူငယ္မ်ားညီလာခံေျပာခြင့္ရသူ ကိုသြင္က ေျပာသည္။

 

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္တြင္ နီကယ္ ႏွင့္ သံေရာရာသတၱဳရိုင္း သိုက္(၃) ခုရွိၿပီး၊ ယင္း သတၱဳ ရိုင္းသိုက္(၃)ခုတြင္ ပ်မ္းမွ်နီကယ္ပါ၀င္မႈ ၁.၄{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ရွိေသာ သတၱဳရုိင္း စုငးေပါငး္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္၄၂,၂၁၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိ ႏိုင္ၿပီး၊ သန္႔စင္ၿပီး နီကယ္မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္(၅၉၅၀၀၀) ခန္႔ထုတ္ယူရရွိႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ကုပၼဏီမွ
ထုတ္ထားေသာ စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

စီမံကိန္းကို လာမည့္ ဇူလိုင္မွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကုပၼဏီဘက္မွ စီစဥ္ထားသည္ေသာ္လည္း ခ်င္း ႏိုင္ငံ ေရးပါတီ၊ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ ေျမြေတာင္ေျခရင္းတြင္ရွိေသာ ေက်းရြာသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ရန္လည္း စုိင္းျပင္း ေနၾကသည္။
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဇိုမီး(ခ်င္း)လူငယ္မ်ား ညီလာခံက ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ စီမံကိန္းအျပင္  က်န္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို လည္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရထံ ေတာင္းဆိုထားသည္။

 

ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရသည့္ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ အထူးဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊

(၂)  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ပညာေရး အထူးျမင့္တင္ေရး အစီအမံမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးပါရန္ႏွင့္ စာမတတ္ေျမႇာက္သူဦးေရဒုတိယအမ်ား ဆံုးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ ေသာ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေရရွည္သေဘာေဆာင္ေသာပညာေရး အထူးစီမံကိန္းတစ္ရပ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္၊
(၃) ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အား ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုလံုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုလ်င္ျမန္သြက္လက္ေစေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ခရိုင္အဆင့္ သတ္မွတ္ ေပးပါရန္၊
(၄) ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုေထာက္ရႈေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္ မွအပ အျခားမည္သည့္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးရုံး ဖြင့္ျခင္း၊ သြားလာလႈပ္ရွားျခင္း မ်ားအား အျမန္ ဆံုး ဖယ္ရွားေပးပါရန္၊

(၅) ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏စီမံခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားပိုမိုထိ ေရာက္ျမန္ ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္၊
(၆) တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားခြင့္အား သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္း ဘာသာရပ္
တစ္ခုအျဖစ္သင္ၾကားခြင့္ျပဳပါရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

 

အခ်က္ (၄)ခ်က္ပါ အျခားမည္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးရုံးဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ ဆုိသည့္ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး တီးတိန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အစုိးရႏွင့္ စီအဲန္အက္ဖ္ သေဘာတူညီခ်က္အရ စီအဲန္ အက္ဖ္ဆက္ဆံေရးရုံးကုိ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း တီးတိန္၊ တြန္းဇံ ႏွင့္ က်ီးခါးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း လႈပ္ရွားေနၾကသည္ဟု သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

 

Share.

About Author

Comments are closed.