အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ထံ ေပးစာ

0

ခရုိင္ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီေသာ ျပည္သူပုိင္ၿမိဳ႕မေစ်းသစ္ၾကီးဖြင့္ေပးေစခ်င္

 

ခ်င္းျပည္နယ္မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွာ ေနထုိင္သူ၊ ခရီးၾကဳံလုိ႕ ေရာက္ရွိေနသူေတြ အားလုံးသိၾကျမင္ၾကမွာပါ၊ ဒီေနရာက အမ်ားသူငါ ေစ်း၀ယ္ေနတဲ့  မင္းတပ္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္က စံျပရက္ကြက္၊ တျခားၿမိဳ႕ေတြလက္သုံးစကားငွားသုံးပါက ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္က ေစ်းေပါ့ေနာ္၊  အျဖစ္က ယခုလက္ရွိ ေစ်းဆုိင္ခန္းေတြဟာ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ေတြလုိ ညအိပ္ညေန ထမင္းခ်က္စား ေနထုိင္ေန ၾကတဲ့ အျပင္ ေခါင္ဆုိင္၊ အသားေစ်း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေစ်း၊ ၾကက္ျခင္းေတာင္းစုတ္၊ ဆာလာအိတ္ခြံစုတ္၊ ေသတၱာခြံ၊ အမွဳိက္ပုံး၊ ရြံ႕ဗြက္ ေတြနဲ႕ ဗလပြ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ပုိဆုိးတာက ညအိပ္ညေန ေခါင္ဆုိင္ ေတြေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါ စကားမ်ားရန္ျဖစ္တာေတြနဲ႕ က်က္သ ေရကင္း မဲ့ေနတယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ဟာ မတူပီ၊ ကန္ပက္လက္၊ ပလက္၀ ေတြရဲ့ ခရုိင္ၿမိဳ႕ပါ၊ ဒါေပမဲ့ ခရုိင္ၿမိဳ႕ရဲ့ ေစ်းဟာ သီးျခားကမၻာက မင္းမဲ့ တုိင္းျပည္နဲ႕ လားလားမျခားပါ။

 

ၿမိဳ႕ေပၚ လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္ေတြကလည္း လမ္းမအေရာက္ မုိးကာခ် ေသတၱာေတြ စီတန္းၿပီး ေစ်းခင္း၊ ဆုိင္ကယ္ျပင္၊ ေမွာင္ ခုိ ဓါတ္ဆီေရာင္း၊ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ဆိုေတာ့လည္း အားလုံးသိၾကတဲ့ အတုိင္း ကားလမ္းက ေျမလိမ္ေျမြေကာက္၊ ခပ္ က်ဥ္း က်ဥ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေတြ မရွိေတာ့ မသကာ က်ေရာက္လာမည့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ မီးအႏၱရာယ္ ေတြ အတြက္ မေတြး၀့ံစရာ။

 

မင္းတပ္ခရုိင္ၿမိဳ႕ ေစ်းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး သိရ ၾကဳံရတာေတြ ေျပာျပခ်င္သည္။ ၁၉၇၀ ၀န္းက်င္တြင္ ယခင္ ဦးေန၀င္းအစုိးရ ပါတီ ( သုိ႕မဟုတ္) လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီရုံး( ယခင္ ပါတီယူနစ္ရုံး) ေအာက္ဖက္တြင္ ၿမိဳ႕မေစ်းအျဖစ္အသုံးျပဳေနသည့္ ေစ်းဟာ တရား၀င္ေစ်းမဟုတ္ေတာ့လည္း ကုိယ္ပုိင္လူေနအိမ္ေတြ အလုိအ ေလ်ာက္ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒါနဲ႕ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ယခု ၿမိဳ႕နယ္တရားေရးရုံး၀ုိင္းအတြင္း ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႕ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ သဟာယေစ်း၊ ခရုိင္က်န္းမာေရးအရာရွိရုံးႏွင့္ ဂရုဏာ နာေရးကူညီမႈအသင္းရုံးအၾကားတြင္ က်န္းမာေရး ေစ်းတန္း အျဖစ္ ကုိယ္ပုိင္ေစ်း ဆုိင္တန္းေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး တေနရာတည္းတြင္ စုစည္း၍ ၿမိဳ႕မေစ်းဖြင့္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း  အာဏာပုိင္ေတြက ေစ်းသူေစ်းသားေတြကုိ ေခၚယူၿပီး  ညိွႏႈိင္းအၾကံေတာင္းလာပါတယ္၊

 

က်ေတာ္က ယခု ေစ်းေနရာျဖစ္တဲ့ အထက (၁) ေက်ာင္းလမ္းေဘး မီးသတ္ကားထားရွိတဲ့ လက္ရွိ အေဆာက္အဦးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ လက္္ရွိ ေစ်းဆုိင္တန္းေနရာမွာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနပုိင္ တမံတလင္းခင္း၊ သြပ္မုိးသြပ္ကာ ဌာနဆုိင္ရာကားမ်ား ထားရွိသည့္ကားဂုိေဒါင္အေဆာက္အဦးကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေစ်းသစ္ဖြင့္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီအၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ပါတီေကာင္စီကေန  အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ့ ေစတနာမဲ့ကုိယ္ က်ဳိးငဲ့မႈေၾကာင့္ မူလစီစဥ္ထားသည့္ ပုံစံမဟုတ္ေတာ့ေပ၊  ႏွစ္ၾကိမ္တုိင္တုိင္ျပန္ လည္ျပဳျပင္တုိးခ်ဲ႕ သည္မ်ားရွိခဲ့ေပမဲ့လည္း ဌာေန ၀န္ထမ္းမဟုတ္သူေတြႏွင့္ ေဒသခံ အတၱသမားေတြရဲ့ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကံ ဟန္ျပအျမတ္ ထုတ္လုပ္ ေဆာင္မႈ ေတြေၾကာင့္ အဲဒီခရုိင္ၿမိဳ႕ရဲ့ေစ်းဟာ က်က္သေရမဲ့ေနဆဲပါ။

 

တဖန္ တပ္မေတာ္အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း စံျပရပ္ကြက္ဥကၠဌ (ကြယ္လြန္)၏ ကုိယ္စား အစည္းအေ၀းတက္ ေရာက္စဥ္ ခရုိင္ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕ေပၚစည္ပင္ သာယာေရးလုပ္ ငန္းေတြ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးေစသျဖင့္ ယခင္တင္း နစ္ကြင္းေနရာ ယခုလက္ရွိ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ေစ်း ဆုိင္ခန္းလုိလုိ၊ စည္ပင္ပုိင္ေစ်းဆုိင္ခန္းလုိလုိ လူထုမ်က္စိေနာက္ ေစသည့္ တုိက္ခန္းေစ်းဆုိင္ခန္းေတြမွာ  က်ေတာ္က ေစ်းထဲမွာ အေကာင္သတ္လွီးျဖတ္ျခင္းေတြမလုပ္သင့္ေၾကာင္း တင္းနစ္အားကစား ကြင္းကုိ ျပဳျပင္ သင့္ေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါက တင္းနစ္ကစားကြင္းကုိ တေနရာသုိ႕ေရႊ႕ၿပီး ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္နဲ႕ ညီတဲ့ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္ အဦးေဆာက္ သင့္ေၾကာင္း တင္ျပရာမွာ ခယက ဥကၠဌျဖစ္သူ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီး စိန္ရႏွင့္ ဦးေဖလိန္းအြမ္တုိ႕က တင္းနစ္ ကစားကြင္းကုိ ဖ်က္ၿပီး ေစ်းတန္းေဆာက္ရန္ အစျပဳလာကာ အုတ္ျမစ္ခ်ဖုိ႕ မ်ဥ္းဆြဲေျမတူးခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဒါကုိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးေဂလိန္း က ဒီအေဆာက္အဦးက ကားလမ္းနဲ႕ ကပ္လြန္းမည့္ အေနအထားရွိတယ္လုိ႕ တင္ျပတာကုိ ဘယ္သူမွ အေလးမထားၾကပါ။

ဒါနဲ႕ စံျပရပ္ကြက္ဥကၠဌ၏ လက္မွတ္ျဖင့္ လူထုဆႏၵအရ ကန္႕ကြက္စာ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္၊ သုိ႕ေသာ္ အဲဒီတင္ျပစာနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး က်ေတာ္ အမွတ္မထားေတာ့တဲ့  ေန႕တေန႕ ညေနပုိင္း ႏွစ္နာရီခန္႕မွာ ခရုိင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးရုံး၀န္ ထမ္းတဦးက ခယက ဥကၠဌ ေခၚခုိင္းလုိ႕ ဆုိၿပီး ခရုိင္စုိက္ပ်ဳိးေရးရုံးမွာ လာေခၚပါတယ္၊ က်ေတာ္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရုံးခန္း ၀င္၀င္ခ်င္း (စည္ပင္ ၾကီးၾကပ္အဖြဲ႕နဲ႕အစည္းအေ၀းလုပ္ေနဟန္တူပါတယ္၊) ခယက ဥကၠဌက စားပြဲေပၚက စာရြက္ကုိ ေကာက္ကုိင္ၿပီး ဒီစာ မင္းသိသလားလုိ႕ေမးပါတယ္၊ က်ေတာ္က သိပါတယ္လုိ႕ ေျဖလုိက္သည္။ မင္း၀န္ထမ္းလား၊ ဘာ၀န္ထမ္းလဲ လုိ႕ ေလသံခပ္မာမာနဲ႕ ေမးေတာ့ က်ေတာ္ကလည္း စုိက္ပ်ဳိးေရး၀န္ထမ္းပါလုိ႕ ေျဖလုိက္တယ္၊ ၀န္ထမ္းအေနနဲ႕ ဒီလုိေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ပါ၀င္ပါတ္သက္ျခင္းမရွိေစနဲ႕၊ ၾကပ္ၾကပ္သတိထားလုိ႕ ေျပာလုိက္တယ္၊

က်ေတာ္က ဒီကိစၥမွာ က်ေတာ္ ၀န္ထမ္းတဦး အေနနဲ႕ ပါ၀င္ပါတ္သက္တာ မဟုတ္ပဲ ရယက အဖြဲ႕၀င္အေနနဲ႕ လူထုတင္ျပခ်က္ေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာလုိက္တယ္၊ ဥကၠဌက လူထုဆုိတာ ဘယ္သူေတြလဲ လုိ႕ ေမးၿပီး လက္ခ်ဳိးေရဖုိ႕ လက္ဖ၀ါးကုိ ေထာင္ျပတယ္၊ က်ေတာ္က အေရွ႕ျပင္က ဦးထန္းတမ္၊ ဆက္ေျပာတဲ့၊ ဘ၀သစ္က ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအတြင္းေရးမွဴး ဦးဟာရွိန္းေဘြ၊ ဆက္ေျပာတဲ့၊ စံျပရပ္ကြက္က ဦးေဂလိန္းလုိ႕ ေျပာလုိက္တယ္၊ သူက  အမ်ားၾကိးဆုိ ဆက္ေျပာတဲ့၊ ၀န္ထမ္းေတြအမ်ားၾကီး ရွိေပမဲ့ ဗုိလ္မွဴးၾကီး ( ဥကၠဌ) က ၀န္ထမ္းေတြ မပါတ္ သက္ရဘူးေျပာ တာေၾကာင့္ ဒီသုံးေယာက္နဲ႕ လုံေလာက္ပါတယ္လုိ႕ေျပာလုိက္ရာ ဒီၿမိဳ႕မွာ အဆင့္ျမင့္ ေစ်းမရွိေသး လုိ႕ငါအေကာင္း လုပ္တာကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာတဲ့လူဟာ အဖ်က္သမားပဲ ဘယ္သူဘာေျပာေျပာ ငါဆက္လုပ္မွာပဲ မင္းသြား ႏုိင္ၿပီလုိ႕ေျပာတယ္၊ က်ေတာ္ အစည္းအေ၀းလုပ္ေနသူေတြကုိ အရုိ အေသျပဳျပီးက်ေတာ္ ထြက္သြားပါတယ္၊

 

ယခင္တင္းနစ္ကြင္းကုိ ဖ်က္ၿပီးေစ်းခန္းေဆာက္သည့္ အေထာက္အထား ၊ မွတ္တမ္းမ်ား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးေဂလိန္းဆီမွာ သိမ္းဆည္းထားပါတယ္၊ ယခုလက္ရွိ လူေနအိမ္လား၊ ေစ်းဆုိင္လား မေရမရာ အေဆာက္အဦး ေျမေနရာဟာလက္ရွိ အေနအထားမွာေတာ့ တကယ့္ကုိ ႏွေျမာစရာပါ၊ ခရုိင္ၿမိဳ႕ အဂၤါရပ္နဲ႕ ညီညြတ္ေအာင္ စနစ္တက် ပုံစံခ်ၿပီး ႏွစ္ထပ္တုိက္နဲ႕ ပုဂၢလိက ပုိင္မဟုတ္ပဲ အစုိးရပုိင္၊ အမ်ားပုိင္ ႏွစ္ထပ္တုိက္အေဆာက္အဦး ေစ်းတည္ေဆာက္သင့္တယ္လုိ႕ အမ်ားသူငါ  ဆုံသူၾကဳံသူအားလုံးထံမွ ၾကားၾကားေနရသည္။

 

တဖန္ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ လမ္းမၾကီးေဘးက ေစ်းဆုိင္လုိ႕ ေျပာရအခက္၊ ကုိယ္ပုိင္လူေနအိမ္လုိ႕ေျပာလုိ႕မျဖစ္၊ အဲဒါေတြကုိ တာ၀န္ရွိသူ၊ ေဒသခံျပည္သူေတြကအေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းရွာၾကံၿပီး ၿမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္ အဆင့္ျမင့္ သန္႕ရွင္း သပ္ယပ္ေသာ၊ လူေနအိမ္မဟုတ္သည့္ စနစ္က်ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႕ ညီညြတ္ေသာၿမိဳ႕ မေစ်းသစ္ၾကီး ျမင္လုိ ေၾကာင္းဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ျပသလုိပါတယ္၊

 

ထန္းႏုိင္း

စံျပရပ္ကြက္

မင္းတပ္ၿမိဳ႕

Share.

About Author

Comments are closed.