ဟားခါးတြင္ Mara Culture Committee ဖဲြ႕စည္း

0

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမဳိ႕ေတာ္ ဟားခါးအေျခစုိက္ Mara ( Chin ) ေတြက Mara Culture Committee ဖဲြ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဆလုိင္း ဘီးတူ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ ၂၆၊ ရ၊၂၀၁၃ ရက္စဲြျဖင့္ မရာ(ခ်င္း) ရုိးရာ၀တ္စုံ (Mara Culture Dress) ကုိ ျပည္နယ္အစုိးရထံသုိ႔ ၾသဂုတ္လ (၂ ) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တင္ျပရန္ တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားလာေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆုံး အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမဳိ႕ေတာ္ ဟားခါးရွိ မရာ(ခ်င္း) လူႀကီးမ်ားသည္ ဒီေန႔ ၂၈၊ရ၊၂၀၁၃ ေန႔တြင္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ က်င္းပၿပီး Mara Culture Committee ကုိ  ဖဲြစည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

 

” အခုလုိ ျပည္နယ္အစုိးရကေန မရာရုိးရာ ၀တ္စုံတင္ျပဖုိ႕ အေၾကာင္းၾကားတာက ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းစ္ မွာ  ရုိးရာ အက ကဖုိ႔ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး ကုိယ့္၀တ္စုံ သူ႕ ၀တ္စုံ ဆုိၿပီး အခ်င္းခ်င္းၾကား ျငင္းေနတဲ့ဟာေလးေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေနေစခ်င္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

 

Mara Culture Committee အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

 

၁။ Pu Bie Tha ( ဥကၠဌ )

၂။ Salai Vakhithie (ဒု- ဥကၠဌ)

၃။ Salai Bietu  ( အတြင္းေရးမွဴး)

၄။ Salai Vakhai  ( တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး)

၅။ Mai May Twe ( ဘ႑ာထိန္း)

၆။ Mai Nao Soh ( အဖြဲ႕၀င္) ႏွင့္

နာယက အျဖစ္ Pu Van Cin ( နာယက၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္)
ထုိ႔ေနာက္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ အျမန္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၃)ခုကုိလည္း ခ်ထား ခဲ့သည္။
၁။ Mara Culture Dress ကုိ ျပည္နယ္အစုိးရထံ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပႏုိင္ရန္။

၂။ ( ၂ရ) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္တြင္ Mara Dress ျဖင့္ ရုိးရာအက တင္ဆက္ကျပရန္ ျပည္နယ္အစုိးရက ေတာင္းဆုိ လာပါက တင္ဆက္ ကျပႏုိင္ရန္

၃။ မရာရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ရန္ စသည္တုိ႕ပါ၀င္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.