မင္းတပ္ၿမိဳ႕ဂရုဏာ နာေရးကူညီမႈ အသင္း ႏွစ္ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီးစီး

0

Mindat town View

ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ခရုိင္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ဂရုဏာနာေရးကူညီမႈအသင္း ႏွစ္ခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းကုိ ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႕က ၄င္းတုိ႕၏ ရုံးတြင္ က်င္းပၾကသည္။  အစည္းအေ၀းသုိ႕ ခရုိင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရုိင္အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္မ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ တာ၀န္ရွိမ်ား ႏွင့္ ေလ့လာသူ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ခန္႕တက္ေရာက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

” အစည္းအေ၀းမွာ အသင္းဥကၠဌ၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႕က မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၾကတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ေတာင္ပုလုတုိက္ခြဲေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသီရိနဲ႕ ရုိမင္ကစ္သလစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတုိ႕က ၾသ၀ါဒျမြက္ၾကား ၾကတဲ့ အျပင္ ခရစ္အသင္းေပါင္းစုံအဖြဲ႕ ဥကၠဌကေန ဂရုဏာ နာေရးကူညီမႈအသင္းနဲ႕ အစည္းအေ၀းအတြက္ ဆုေတာင္း ေမတၱာ မဂၤလာေပးတယ္” ဟု ေကာ္မီတီ၀င္တဦးက ေျပာသည္။

 

အစည္းအေ၀းတြင္ တာ၀န္ရွိအသီးသီးမွ ႏွစ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ဘတ္ဂ်က္သုံးေငြရွင္းတမ္းမ်ားကုိ အစီရင္ခံၾကၿပီး ေရွ႕ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း ထပ္မံဆုိသည္။

 

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ဂရုဏာနာေရးကူညီမႈအသင္းကုိ ေတာင္ပုလုတုိက္ခြဲ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသီရိ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဒသစုံ၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ၀င္ ၃၅ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၆) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

 

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အရွင္ပညာသီရိမွ ကာလတန္ဖုိး က်ပ္ေငြ ၁၇၆ သိန္းတန္ဖုိးရွိ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ႏွစ္စီး၊ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း ၁၄ မ်ဳိး လွဴဒါန္းသည့္ အျပင္ ေစတနာအလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇၂၅၅၉၅၀ ႏွင့္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၁၁၇၂၀၀၀ တန္ဖုိးရွိ သဲ၊ ေက်ာက္၊ ပ်ဥ္မ်ား လွဴဒါန္းၿပီး က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၈၄၄၇၉၅၀ တန္ ၃၂ ေပ X ၁၈ ေပ  သြပ္မုိး၊ အုတ္ကာ ႏွစ္ထပ္ တုိက္ ရုံးကုိ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

 

ႏွစ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာအရ လူမႈေရးအသင္းသည္ အေရးေပၚလူနာမ်ားအတြက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕သုိ႕ ၅ ၾကိမ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕သုိ႕ ၆ ၾကိမ္၊ ေဒသတြင္း ၄ ၾကိမ္ စုစုေပါင္း ၁၅ ၾကိမ္ အခမဲ့ ပုိ႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ သံသရာခရီးသည္တင္ယာဥ္ စုစုေပါင္း ၃၀ ၾကိမ္ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

အသင္း၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈမရွိပဲ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ႏွင့္ အသင္းအေဆာက္အဦးကို တုိးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးစီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ႏွစ္စီး ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္၊ ေဆးေပး ခန္း၊ ေသြး လွဴဘဏ္၊ ေသာက္ သုံးေရကန္မ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေ ရးေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်မွတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ဂရုဏာနာေရးကူညီေရးအသင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံမွ ယာယီမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.