ျပည္နယ္အစုိးရက လူထုထံ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေဆြးေႏြး

0

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ ပညာေပးေရး ရွင္းလင္း ပြဲကုိ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႕က ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Pu Hung Ngai ႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာလူၾကီး မ်ား၊ ဘာသာေရး ဂုိဏ္းေပါင္းစုံမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား စသျဖင့္ အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ ေရာက္ၾကသည္။

 

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေဆြးေႏြးရာမွာ လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈအႏၱရာယ္ ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံတင္မက ႏုိင္ငံတကာက ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ လူမႈျပသာနာျဖစ္ေနပါေၾကာင္း ကမၻာ့လူသား သန္းေပါင္း ၂၆ ဟာ လူကုန္ကူးျခင္းခံေနရေၾကာင္း ထုိသုိ႕ တရားမ၀င္ လူကုန္ကူးခံရသူေတြထဲက အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ အိမ္ေစ၊ အသက္မျပည့္သူေတြကုိ အလုပ္ၾကမ္းေတြမွာ အသုံးခ်ၾကေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား တရားမ၀င္လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းကုိ အစုိးရက အစဥ္တစုိက္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ ၊ ထုိင္းအစုိးရနဲ႕လည္း ပူးေပါင္းတုိက္ဖ်က္ရန္ သေဘာတူထားေၾကာင္း ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဒသအ တြင္း လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈကုိ အထူးတုိက္ဖ်က္ဖုိ႕လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥကၠဌ U Myint Aung ကမူ မၾကခင္မွာ ယူအက္စ္ အစုိးရနဲ႕ လည္း လူကုန္ ကူးမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈရယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားအေရးျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ တည္ဆဲဥပေဒေဘာင္ ေအာက္တြင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ကုိ ျပည္နယ္အဆင့္ ၁၂ ဦးေကာ္မီတီ၊ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၁၂ ေကာ္မီတီျဖင့္ အသီးသီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၂ – ၂၀၁၆ အထိ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

လူကုန္ကူးမႈအက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အမ်ဳိးဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ၊ ျပည္နယ္ဒုတိယ ရဲမွဴးၾကီး ဦး Tun Oo က ေျပာသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.